Skip to content

Travel

Lõppes kevadine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

Veterinaar- ja Toiduamet PRESSITEADE 18.05.2020 Lõppes kevadine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) lõpetas laupäeval kevadise rebaste ja kährikute marutaudivastase vaktsineerimise Venemaaga piirnevatel aladel. Marutaudi taaslevimise takistamiseks Eestisse viib
Read More

Väikestele põllumajandustootjatele laieneb toetuse taotlemise võimalus

Maaeluministeerium PRESSITEADE 09.03.2022   Maaeluminister allkirjastas määruse „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muutmise eelnõu, millega laiendatakse toetuse taotlejate sihtgruppi. Kui seni sai toetust taotleda üksnes
Read More

Turustatav külviseeme peab vastama nõuetele

Põllumajandus- ja Toiduamet PRESSITEADE 06.12.2022   Turustatav külviseeme peab vastama nõuetele Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) 2022. aasta kontrollide käigus tuvastati pakendamise ja turustamise nõuetele mittevastavusi viiel korral. Turult eemaldati 1016
Read More

Eesti toidu kuu: 2018. a parim mahetoode on tume kasesiirup

Maaeluministeerium PRESSITEADE 16.09.2017 Eesti toidu kuu: 2018. a parim mahetoode on tume kasesiirup Mahekonkursside parimad on selgunud. Eesti aasta parim mahetootja on Tammejuure Mahetalu. Aasta parim mahetoode on Kasekunst OÜ
Read More

SIGN UP FOR

Our Newsletter

Subscribe now to get notified about latest news and have our Issue sent to you every week.