Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
14.04.2022

 

Leovandar Grupp OÜ seentest tuvastati Euroopa Liidus seenekasvatuses lubamatu pestitsiidi jääk, mis ületas piirnormi. Ettevõte on seente kasvatamise lõpetanud, kuid turustab Poola päritolu seeni.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kairi Sisaski sõnul tuvastati eelmisel kevadel ettevõtte seentest lubamatu pestitsiidi (2-fenüülfenool) jäägi piirnormi ületus. „Toimeaine on Euroopa Liidus registreeritud kasutamiseks nii biotsiidi kui ka taimekaitsevahendina, kuid Eestis antud toimeainet seenekasvatuses kasutada ei tohi. Piirnormi ületus tulenes keelatud biotsiidist, mida kasutatakse seente kasvatamisel desinfitseerimise vahendina (toimeaine 2-fenüülfenool). Nõuetele mittevastavad seened eemaldati kaubandusvõrgust ning ettevõtte tegevus peatati,“ selgitas Sisask.

Sügisel alustas ettevõte taas seente kasvatusega, kuid ka siis tuvastas PTA ettevõtte seentest sama toimeaine piirnormi ületuse. „Kuna saastumise allikat ei õnnestunud kindlaks teha, siis lõpetas ettevõte seente kasvatuse. Ettevõte vahendab edaspidi Poola päritolu seeni, millel amet pestitsiidide jääkide piirnormi ületusi pole tuvastatud,“ kirjeldas Sisask.

Pestitsiidid on ained, millega tõrjutakse, ennetatakse või hävitatakse kahjureid. Pestitsiidi ja taimekaitsevahendit kasutatakse sageli samas tähenduses, kuid tegelikult on pestitsiid laiem termin, mille hulka kuulavad lisaks taimekaitsevahenditele ka biotsiidid. Biotsiid on toode, mis võitleb inimesele kahjulike organismide vastu ja taimekaitsevahend taimekahjustajate vastu. Sama toimeaine (nt 2-fenüülfenool) võib olla registreeritud kasutamiseks nii biotsiidis kui taimekaitsevahendis.

Amet võtab jätkuvalt proove, et tuvastada taimekaitsevahendite jääke toidus. Sedasi on võimalik tuvastada võimalik ohtlik toode ning see müügilt kõrvaldada. Taimekaitsevahendite jääkide aruandeid avaldab amet kord aastas. Varasemate aruannetega on võimalik tutvuda siin.

Taimekaitsevahendite kohta saab rohkem lugeda siin.

Recommended Posts