2024. aastal kannavad Eesti toidupiirkonna tiitlit Saaremaa, Muhu ja Ruhnu
Saare maakond toob toidupiirkonna aastal esile põnevad merelised maitsed ja kestliku eluviisi. Saarte elanikud on läbi sajandite säilitanud oskuse elada loodusega kooskõlas ja planeerida oma toidulauda selliselt, et jagub ka
Loe edasi
PRIA info: PRIA elektroonsest põlluraamatust ja e-PRIAs pindalatoetuste taotlemiseks põldude ning pärandniitude alade ettevalmistamisest
1. aprillist täienes e-PRIA põldude haldamise teenus põlluraamatuga seotud osaga.See annab põlluharijatele, kes ei kasuta mõnda põlluraamatu pidamise teenust pakkuvat eratarkvara või soovivad keskkonda vahetada, võimaluse hakata põlluraamatut pidama PRIA
Loe edasi
MES-i kriisilaenu meetme sihtgrupp laienes ja taotluste vastuvõtu periood pikenes
17. aprillil kinnitas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu ebasoodsate olude kriisilaenu tingimuste muudatused. Alates 18. aprillist  saavad kriisilaenu taotleda lisaks taimekasvatajatele ka teised põllumajandustoodete esmatootjad, kelle likviidsusprobleemid ei ole põhjustatud
Loe edasi
“MAA TULEB LINNA” suur talutoidu laat tuleb esmakordselt Tartumaale ja ootab osalema talutoidu tootjaid
PRESSITEADE Eestimaa Talupidajate Keskliit 17. aprill 2024 “MAA TULEB LINNA” suur talutoidu laat tuleb esmakordselt Tartumaale ja ootab osalema talutoidu tootjaid Kahel eelneval aastal Tallinnas perede seas populaarsust kogunud kogupere
Loe edasi
Eesti plaanib loobuda maa tootmisest kõrvalejätmise nõudest
Regionaa- ja Põllumajandusministeerium andis 16. aprillil pressiteate vahendusel teada, et Eesti plaanib loobuda maa tootmisest kõrvalejätmise nõudest. Järgenvalt oleme koostanud muudatuse kohta tänaseks olulise info põllumajandustootjatele: Euroopa Komisjon on esitanud
Loe edasi
Lõppesid 2024. aasta ohtlike kartulikahjustajate seired
Märtsikuuga lõppesid 2024. aasta kartuli-ringmädaniku (Clavibacter sepedonicus), kartuli- pruunbaktermädaniku (Ralstonia solanacearum), Epitrix spp. ja kartulivähi (Synchytrium endobioticum) seired. Ohtlikke kartulikahjustajaid seirete käigus ei leitud. Taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõuniku Mart
Loe edasi
Taluliit liitus projekti “Hõbestrateegiad” pilootprogrammiga
Eestimaa Talupidajate Keskliit osaleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja rahvusvahelises projektis “Hõbestrateegiad”, mille eesmärk on välja töötada ühised strateegiad vanemaealiste töötajate värbamiseks ja hoidmiseks tööjõuturul. See algatus toob kokku eri sektorite ettevõtted, sealhulgas
Loe edasi
Taluliiduga liitus FARM IN tulundusühistu
Taluliidu nõukogu on kinnitanud Farm In Tulundusühistu vaatlejaliikmeks. Vastavalt Taluliidu põhikirja punktile 2.16 omab vaatlejaliige kõiki ühingu liikme õigusi, välja arvatud hääleõigust. Samuti on vaatlejaliikmel kõik ühingu liikme kohustused, peale
Loe edasi
PRIA põldude haldamise teenuses saab nüüdsest pidada ka elektroonset põlluraamatut
1. aprillist lisandus e-PRIA põldude haldamise teenusesse uus funktsionaalsus, mis võimaldab põlluharijatel elektroonset põlluraamatut (e-põlluraamatut) pidada ka PRIA teenuses. PRIA otsetoetuste osakonna põldude registri büroo juhtivspetsialisti Evely Veetsmanni sõnul annab
Loe edasi