Bambust sisaldavaid plastist toidunõusid ei tohi enam müüa
Põllumajandus- ja Toiduamet PRESSITEADE 23.04.2021   Tarbija tervise huvides loetakse bambust sisaldavad toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastesemed nõuetele mittevastavaks. Kodus olevate bambusnõude kasutamine mõtle hoolikalt läbi. Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti
Loe edasi
Taimekaitse nõukogus arutati ebaseaduslike taimekaitsevahendite teemal
Maaeluministeerium PRESSITEADE 23.04.2021   Eile toimus Maaeluministeeriumi korraldatud taimekaitse nõukogu veebiseminar, kus arutati võltsitud taimekaitsevahenditega kauplemise tõkestamist. Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk sõnas avakõnes, et võltskaupade sissetoomine Euroopasse on kasvav trend –
Loe edasi
Valmis põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
Valminud on põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030. Arengukava koostamise siht oli luua valdkondade ühtne strateegiline arengudokument ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused. Arengukava eesmärk
Loe edasi
Lemmikloomade müümisega seotud äritegevusest tuleb edaspidi riiki teavitada
Maaeluministeerium PRESSITEADE 21.04.2021   Tänasest, 21. aprillist kohaldub uus Euroopa Liidu loomatervise määrus, mis koondab ja ajakohastab seniseid loomatervise valdkonna õigusakte. Määrusega kaasneb muudatusi nii põllumajanduslikus loomakasvatuses kui ka laiemalt. Maaeluminister Urmas
Loe edasi
KEVILI pakub põllumeestele heinatoorme kokkuostu
KEVILI pakub põllumeestele heinatoorme kokkuostu. Eesti mõistes on tegemist ainulaadse projektiga, mille suurimaks väljundiks on aidata põllumeestel toota alternatiivkultuure ning võtta kasutusele rohumaad. Kui varasemalt paljud põllumehed purustasid haljasmassi põllule
Loe edasi
Egiptuse päritolu kartulis tuvastati ohtlik kartulihaigus  
PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET PRESSITEADE 20.04.2021   Põllumajandus- ja Toiduamet  tuvastas tarbekartuli turustamise kontrolli käigus Egiptusest pärit kartulis karantiinse taimehaiguse kartuli-pruunbaktermädaniku. Kuna teadaolevalt esineb Egiptuses pruun-baktermädanikku (Ralstonia solanacearum), võetakse sealt pärit
Loe edasi
Pindalatoetuste infopäevad toimuvad 23. aprillist kuni 1.maini 2021. a
Maaelu Edendamise Sihtasutus PRESSITEADE 20.aprill, Viljandi   MES nõuandeteenistus korraldab enne peagi algavat pindalatoetuste taotlusvooru kokku 15 infopäeva, mille eesmärgiks on selgitada põllumajandustootjatele 2021. aastal rakendatavate pindala- ja loomatoetuste saamise
Loe edasi
Metsaomanikke kutsutakse konkursil osalema
Eesti Erametsaliidu teade 20. aprill 2021   Tänavu juba 28. aastat toimuvale metsamajandajate konkursile kutsutakse osalema metsaomanikke, kes oma metsast hoolivad ja seda jätkusuutlikult majandavad. Eesti Erametsaliidu ja Erametsakeskuse poolt
Loe edasi
PRIAle esitas loomakasvatuse otsetoetuste taotluse 1390 klienti
Pressiteade 19. aprill 2021 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet   16. aprillil lõppes loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. Kokku esitas piimalehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotluse 1390 klienti.
Loe edasi