Peamine eesmärk on põllu- ja maamajandusliku ettevõtlusega tegelevate talude huvide esindamine  ja jätkusuutliku põllumajanduse edendamine.

 • Talupidamise kui ettevõtlusvormi populariseerimine;
 • Innustada noori osalema põllumajanduses;
 • Põllumajandusliku ühistegevuse arendamine, nõuanne ja koolitus;
 • Asendusteenistuse pakkumine talumajapidamistele;
 • Lühikeste tarneahelate arendamine;
 • Kaubamärk “EHTNE TALUTOIT” arendamine;
 • Liikmete tunnustamine läbi parima talu ja talutoidu konkursi korraldamise;
 • Koolituste, infopäevade ja teiste ürituste korraldamine;
 • Põllumajandustootmist puudutava info edastamine talunikele;
 • Talude huvide esindamine nii siseriiklikult kui ka EL tasandil;
 • Osalemine erinevate töörühmade ja nõukogude töös (ETKL on esindatud 21 töörühmas)