Aastast 2013 korraldatakse jahindustegevus maakonnapõhiselt jahindusnõukogudes. Jahindusnõukogu koosneb võrdsetel alustel jahipiirkonna kasutajate ja maaomanike esindajatest ning sinna nimetatakse ka riigipoolne esindaja Keskkonnaametist.

Jahindusnõukogu pädevusse kuulub:

  • ettepanekute tegemine Keskkonnaametile pruunkaru, hundi, ilvese ja hallhülge küttimise korraldamiseks;
  • põdra, punahirve, metskitse ja metssea (edaspidi ka uluksõralised) küttimismahu ja -struktuuri kokkuleppimine;
  • ettepanekute tegemine jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamiseks, kui on rikutud jahiseaduse § 22 lõike 1 alusel kokkulepitut;
  • ettepanekute tegemine jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale jahipiirkonna piiri muutmiseks;
  • seisukoha andmine jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise kohta.
Täpsem info jahipiirkondade ja jahindusnõukogude koha leiab aadressilt https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/jahipidamine/jahipiirkonnad-ja-jahindusnoukogud 
 
Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad piirkondlikes jahindusnõukogudes on alljärgnevad: 
Maakond
Esindaja ees- ja perekonnanimi
E-posti aadress
Harju maakond
Jaanus Ajaots
jaanus.ajaots@gmail.com
Rapla maakond
Margo Aedla
margoaedla@hot.ee
Pärnu maakond
Jaanus Põldmaa
pjaanus@hot.ee
Järva maakond
Toomas Lepind
koluvalma@hot.ee
Lääne maakond
Jaak Sünt
lauriantsu@lauriantsu.ee
Viljandi maakond
Elari Ilusk
mannatalu@gmail.com
Võru maakond
Rein Lepp
arabian@hot.ee
Jõgeva maakond
Aigar Jürjens
aigarj@hot.ee
Ida-Viru maakond
Veljo Juuse
veljuu@hot.ee
Hiiu maakond
Mait Värk
mait.vark@gmail.com
Saare maakond
Aivar Kallas
aivar.kallas@gmail.com

Jahindusnõukogudesse esitavad esindajad Eestimaa Talupidajate Keskliidu liikmesorganisatsioonid. 

Lisainfo ja küsimused: Kerli Ats, kerli@taluliit.ee