EESTIMAA TALUPIDAJATE LIIT

Peamine eesmärk on põllu- ja maamajandusliku ettevõtlusega tegelevate talude huvide esindemine  ja jätkusuutliku põllumajanduse edendamine.

Meie eesmärk on edendada:

  • konkurentsivõimelist, ressursitõhusat ja jätkusuutliku vanuselise struktuuriga kohalikku toidutootmist ja maaomandi heaperemehelikku kasutamist;
  • hajutatud majandusriskidega, keskkonnasõbralikku ja piirkondade eripärasid arvestavat, elurikkuse ja mitmekesisuse, traditsiooniliste maastike ja kõrge loodusväärtustega põllumajandust ja metsandust;
  • ühistegevusel põhinevat kohalikku põllumajandus- ja metsandussaaduste tootmist, töötlemist ja turustamist;
  • põllumajandustootjate ja teadlaste vahelist koostööd, teadus- ja arendustegevust ning teadmussiiretmaapiirkondade arengut.