Kätte on jõudnud taaskord pindalatoetuste taotlemise aeg. Sellega seonduvalt vaadatakse reeglina üle oma maakaasutuslepingud ning võib juhtuda, et on soov oma kasutusvalduses olevad Riigi põllumaad üle anda. Siinkohal on oluline meeles pidada, et seadus (Maareformi seadus § 341 lõige (62)) sätestab selles osas järgmist:

Füüsilisest isikust kasutusvaldaja asemel võib kasutusvaldusesse antud maad kasutusvaldajaga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kasutada isik, kes jätkab põllumajanduslikku tootmist sellel maal ning on kasutusvaldaja sugulane või abikaasa või juriidiline isik, mille kogu aktsia- või osakapitalist või häälte koguarvust kuulub enamus kasutusvaldajale, tema sugulasele või abikaasale. Kasutusvaldaja teavitab kasutusvalduse seadjat maa kasutusse andmisest ja edastab lepingu kuu aja jooksul pärast selle sõlmimist.

Riigimaa kasutuslepinguid haldab Maa-amet.

 Alljärgnevalt info üle andmise taotluse täitmise kohta: 

  • Kui te soovite taotleda oma kasutusvalduse üleandmist, siis tuleb teil selleks täita taotlus.

Taotluse vormi leiate Kasutusvalduse lõpetamise/üle andmise taotlus (52.63 KB, DOCX)

Lisainformatsiooni leiab Maa-ameti veebilehelt.

Lisaküsimustele vastab meeleldi:

Kerli Ats
Tel. +372 5647 5660
E-mail: kerli@taluliit.ee