Asendusteenistus on tööjõuvahendusteenus taimekasvatus- ja loomakasvatustalunike asendamiseks, seda nii planeeritud puhkuse, komandeeringu kui ka ootamatu haiguse korral. Asendusteenistuse eesmärgiks on pakkuda taludele kvaliteetset ja kiiresti kättesaadavat teenust kõigis Eesti maakondades.

2021 aasta lõpuni võib asendusteenust osutada nii looma- kui ka taimekasvatusega tegelevale põllumajandustootjale. Paraku on sektoris kvaliteetset tööjõudu puudu, kuid võimalus tellida oma tallu asendaja puhkuse ajaks või haigestumise korral on äärmiselt oluline. Kümne aastaga on talupidajate asendusteenistusest kujunenud väga oluline teenus, mida riigi toel talunikele pakkuda.

MILLISED ÜLESANDED OOTAVAD ASENDUSTALUNIKKU?

Olenevalt oskustest ootab asendustalunikku ees põllumajandusmasinatega opereerimine ja kõikvõimalikud muud põllumajandust abistavad tööd. Asendustaluniku töö on liikuv, mistõttu saab teenindada mitmeid erinevaid talusid nii elukohajärgses piirkonnas kui ka kaugemal.

MIS ON SELLE TÖÖ EELISED?

Asendustaluniku ametit pidades saab arendada ja täiendada oma erialast töökogemust. Asendusteenistujate tööd juhivad piirkonnajuhid, kes koordineerivad asendustalunike liikumist talust tallu. Üks asendustalunik võib teenindada samaaegselt 6–10 talu. Lisaks makstakse asendustalunikele vastavalt panusele motiveerivat töötasu.

KES SOBIB ASENDUSTALUNIKUKS?

Asendusteenistusega liitumiseks peab olema omandatud või omandamisel põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või aastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

 

Lisainfo ja kandideerimine:
aste@taluliit.ee