Eestimaa Talupidajate Keskliidu  esindajad nõukogudes ja töögruppides

Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad osalevad põllumajandus- ja toidusektori  nõukogude ja töörühmade töös.


Alljärgenvalt ülevaade:

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN)
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Maaelu arengukava 2014 – 2020 seirekomisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Teadmussiirde PIP ühistegevuse valdkonnas
Vastutav asutus: Eesti Maaülikool
Esindaja: ETKL nõukogu esimees Kalle Hamburg

Maaeluvõrgustiku koostöökogu
Vastutav asundus: Maamajanduse Infokeskus
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Lambakasvatuse arengukava ettevalmistav töörühm
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Lihaveisekasvatuse ümarlaud
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Teadmussiirde komisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Ekspordinõukogu
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: ETKL nõukogu liige Olavy Sülla

Toiduainetööstuse- ja Põllumajanduse kutsekogu
Vastutav asutus: SA Kutsekoda
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Põllumajandusteaduste nõukogu
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: ETKL nõukogu esimees Kalle Hamburg

Taimekasvatuse Instituudi teadusnõukogu
Vastutav asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut
Esindaja: ETKL nõukogu esimees Kalle Hamburg

Ajakiri “Põllumehe Teataja” kollegium
Vastutav asutus: EPKK, ETKL
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli nõunike kogu
Vastutav asutus: Haridusministeerium
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

PRIA põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse hindamiskomisjon, 
Vastutav asutus: PRIA
Esindajad:  ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) komisjon
Vastutav asutus: Maamajanduse Infokeskus
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

„Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ rahastamisvahendi nõuandva komisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindaja: ETKL nõukogu liige Olavy Sülla

Teadmussiirde PIP loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II (nõukogu esimees)
Vastutav asutus: EPKK
Esindaja: ETKL nõukogu liige Ants Aaman

Teadmussiirde PIP toiduohutuse valdkonnas 
Vastutav asutus: EPKK, Kairi Ringo
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

MES Nõuandevteenistuse nõuandev koda
Vastutav asutus: Maaelu Edendamise Sihtasutus
Esindaja: ETKL nõukogu esimees Kalle Hamburg
Asendusliige: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Põllumajandus ja kalandusvaldkonna arengukava (PÕKA) 2030
Vastustav asutus: Maaeluministeerium ja Keskkonnaministeerium
Esindja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukoda
Vastutav asutus: Põllumajandus- ja Toiduamet
Esindaja: ETKL nõukogu liige Olavy Sülla

Põllumajanduanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kliendikoda
Vastutav asutus: PRIA
Esindaja: ETKL nõukogu liige Olavy Sülla

ÜPP strateegia juhtkomisjon
Vastutav asutus: Maaeluministeerium
Esindja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Working Party on Rural Development
Vastutav asutus: Copa and Cogeca
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Working Party on Direct Payment and Greening
Vastutav asutus: Copa and Cogeca
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats

Põllumajanduse veekaitse töörühm
Vastutav asutus: Keskkonnaministeerium
Esindaja: TÜ Talukartul juhatuse esimees Gustav Põldmaa

Põllumajanduse veekaitse töörühma moodustamine
Vastutav asutus: Keskkonnaministeerium
Esindaja: ETKL liige Gustav Põldmaa

Euroopa  Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Esindaja: ETKL juhatuse liige Kerli Ats