PRIA uus juht tuleb IT-valdkonnast

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
PRESSITEADE
27.11.2023

PRIA uus juht tuleb IT-valdkonnast

Regionaalminister Madis Kallas nimetas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) uueks juhiks Margus Noormaa, kes viimased aastad on juhtinud Riigi Infosüsteemi Ametit (RIA). Noormaa alustab PRIA juhina 1. veebruarist.

Regionaalminister Madis Kallase sõnul on uue peadirektori üks olulisemaid ülesandeid muuta PRIA senist kandvat makseagentuuri rolli. „Meie ootus on, et uus juht suudaks toetusi jagava makseagentuuri muuta maaelu digi- ja roheüleminekut toetavaid teenuseid pakkuvaks organisatsiooniks,“ lausus Kallas. Ta lisas, et Noormaa varasem töökogemus IT valdkonnas tuleb PRIA direktori kohal kasuks, sest arendada on vaja näiteks infotehnoloogilist võimekust, mis on aluseks andmete väärindamisele ja mõjusate toetuste rakendamisele. Ühtlasi tunnustas minister PRIA senist peadirektorit tehtud töö eest: „Jaan Kallas on PRIA-t juhtinud alates 2007. aastast ja teinud selle aja jooksul ära suure töö eduka ja kaasaegse makseagentuuri ülesehitamisel. Tema juhtimisel on üles ehitatud asjatundlik, kliendikeskne, koostööle pühendunud ja hooliv organisatsioon.“

Noormaa senine karjäär on viimasel kümnendil olnud seotud peaasjalikult IT-valdkonna korraldusega ja seetõttu tundus liikumine konkreetse sisuvaldkonna suunas talle ahvatlev. „PRIA juhtimine on täpselt selline väljakutse, kus saan kasutada oma eelnevat töökogemust ning digimuutuste ja tehnoloogia juhtimise kompetentse valdkonna arendamisel,“ rääkis Margus Noormaa ja lisas, et eelkõige soovib ta PRIAt võimestada nendes valdkondades, kus omab suuremat kogemust, nagu näiteks uued tehnoloogiad, andmed ja kestlikkus.

Noormaa hinnangul on uues ametis üks peamisi eesmärke PRIA arengukava elluviimine. „2029. aastal on PRIA kindlasti üks edukamaid riigiasutusi igas mõttes – nii tööandjana, tulemuslikkuse poolest kui ka tunnustatud partnerina oma klientide jaoks,“ sõnas Noormaa.

Margus Noormaal on pikaajaline tippjuhi kogemus Riigi Infosüsteemi Ametist (RIA), Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest (RmIT) ning Maksu- ja Tolliametist (EMTA). Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis loodi 2000. aastal. PRIA-s töötab ligikaudu 340 inimest, PRIA teenuseid kasutab üle 40 tuhande kliendi, kelle jaoks PRIA on kohapeal olemas kõigis maakondades. 20 aastaga on PRIA kaudu Eesti maaellu suunatud üle viie miljardi euro.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistusaeg on viis aastat.

Pressiteatele on lisatud Margus Noormaa foto (erakogu).

OLULINE: 6.–13. detsembrini on avatud erakorralise toetuse taotlusperiood piima-, lihaveise-, lamba- ja kitsekasvatajatele ning õuna- ja sõstrakasvatajatele”

Erakorraliselt toetatakse piimatootmist, lamba- ja kitsekasvatust, lihaveisekasvatust ning õuna- ja sõstrakasvatus.

Toetust antakse füüsilisest isikust ettevõtjale või juriidilisele isikule, kes:

 1. pidas vähemalt viit, kuid mitte rohkem kui 135 piimatõugu lehma;
 2. pidas kokku vähemalt kümmet utte, emakitse või vähemalt 10 kuu vanust utt-talle või emast kitsetalle;
 3. pidas kokku vähemalt viit ammlehma või vähemalt kaheksa kuu vanust lihatõugu lehmmullikat, sealhulgas ristandit
 4. kasvatas 2022. aastal õunu või sõstraid kokku vähemalt 0,5 hektaril ja sai 2022. aastal põllumajandustoodete müügist kogu tema kasutuses olnud põllumaa ja püsikultuuridealuse maa hektari kohta vähemalt 500 eurot müügitulu.

Loomade arvu arvestuse aluseks on põllumajandusloomade registri 31. oktoobri 2023. aasta seis ning aianduse puhul kasutatakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmeid.

PRIA eeltäidab registrite andmete põhjal elektroonse taotluse ja teeb selle taotlejale kättesaadavaks PRIA e-teenuste keskkonnas 6. detsembriks. Taotleja kontrollib, teavitab PRIAt võimalikest ebatäpsetest andmetest ning esitab toetuse saamiseks taotluse hiljemalt 13. detsembril.

Toetuse eelarve on 3,5 mln eurot ja toetus makstakse välja hiljemalt 31. jaanuaril 2024. a.

Lisainfo: https://www.pria.ee/toetused/erakorraline-toetus-pollumajandustootjatele-2023

Tänasest saab PRIAst taotleda põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust

Pressiteade
15. november 2023

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

Tänasest saab PRIAst taotleda põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust

Tänasest 29. novembrini võtab PRIA vastu põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusi. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. Erinevalt varasematest voorudest ei toimu algavas voorus eeltäitmist.

Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

PRIA arengutoetuste osakonna teenusejuht Katrin Märss tuletab meelde, et alates eelmisest taotlusvoorust peavad noortaluniku toetuse taotlejad enne taotluse esitamist läbima ettevõtlusalase infopäeva. „Kuna huvi toetuse vastu on suur, siis korraldab Maaelu Teadmuskeskus ühe täiendava infopäeva, mis toimub 21. novembril Zoomis. Seega kõik, kes soovivad toetust taotleda, aga ei ole veel infopäeval osalenud, saavad koolitusele registreeruda MES nõuandeteenistuse pikk.ee lehekülje kaudu,“ lisab Märss.

Toetust saavad taotleda noored mikro- ja väikeettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemusega kuni 40-aastane isik.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 programmperioodil kokku. Käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 4 960 000 eurot.

Seoses MAK 2014–2020 programmperioodi lõppemisega 31. detsembril 2025 kehtivad käesoleva taotlusvooru puhul erisused, mis puudutavad töökogemuse ja hariduse omandamist ning tegevuste teostamise tähtaega:

 • toetuse saaja peab põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse puudumisel selle omandama hiljemalt 1. novembriks 2025;
 • toetuse saaja peab äriplaanis kavandatud tegevused ellu viima hiljemalt 1. novembriks 2025.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 26. veebruaril 2024. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul pärast äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimist ning nõuetekohaste dokumentide esitamist.

Täpsemat infot toetuse tingimuste ning erisuste kohta saab lugeda meetme määrusest ja PRIA kodulehelt. Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida, helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

15. novembril avatakse põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusvoor

15. novembril avatakse põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusvoor

Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

Toetuse taotlusi saab e-PRIAs esitada 15.–29. novembril. Erinevalt varasematest voorudest ei toimu algavas voorus eeltäitmist.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 programmperioodil kokku. Käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 4 960 000 eurot.

Seoses MAK 2014–2020 programmperioodi lõppemisega 31. detsembril 2025 kehtivad novembrikuise taotlusvooru puhul erisused, mis puudutavad töökogemuse ja hariduse omandamist ning tegevuste teostamise tähtaega:

 • toetuse saaja peab põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse puudumisel selle omandama hiljemalt 1. novembriks 2025;
 • toetuse saaja peab äriplaanis kavandatud tegevused ellu viima hiljemalt 1. novembriks 2025.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 26. veebruaril 2024. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul pärast äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimist ning nõuetekohaste dokumentide esitamist.

Täpsemat infot toetuse tingimuste ning erisuste kohta saab lugeda meetme määrusest ja PRIA kodulehelt.

PRIA alustas suvel taotletud erakorralise toetuse väljamaksmisega põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele

Pressiteade
25. oktoober 2023
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

PRIA alustas suvel taotletud erakorralise toetuse väljamaksmisega põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele

Juunis ja juulis võeti PRIAs vastu taotlusi toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsi säilitamiseks loodud erakorralise toetuse saamiseks. Toiduainetööstusele mõeldud toetus on klientidele välja makstud ning täna alustati toetuse väljamaksmist põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb, et toidujulgeolekut toetavad täiendavad meetmed on väga olulised ning PRIA eesmärk on olnud ja on ka tulevikus kõik toetused võimalikult sujuvalt taotlejateni toimetada. „Kui toiduainetööstustele on toetus juba välja makstud, siis tänasest alustasime ka põllumajandustoodete esmatootjatele kõnealuse toetuse väljamaksete tegemisega. Toetusrahad jõuavad toetuse saajateni paari nädala jooksul,“ lisab Tanel Trell.

Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele mõeldud erakorralise toetuse taotlusi võeti vastu 4.–11. juulil.

Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtete erakorralise toetuse ühikumäärad on järgmised:

 • emise kohta 67 eurot;
 • emise kohta, keda peeti Saaremaal, 80 eurot;
 • muu sea kohta 4,30 eurot;
 • muu sea kohta, keda peeti Saaremaal, 5,20 eurot;
 • broileri, pardi, hane ja kalkuni kohta 0,85 eurot;
 • munakana kohta 0,60 eurot;
 • vuti kohta 0,13 eurot;
 • avamaal kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatuse puhul 100 eurot hektari kohta;
 • köetavas kasvuhoones köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaimede-, maasika- või lillekasvatuse puhul 8 eurot ruutmeetri kohta.

Toiduainetööstuses tegelevatele töötlemisettevõtetele mõeldud erakorralise toetuse taotlusi võeti vastu 14.–21. juunil ja käesolevaks hetkeks on kõik määratud toetused PRIA poolt toetusesaajatele välja makstud. Toetust määrati ettevõtjatele kokku üle 4,3 miljoni euro.

PRIA alustas mesilaspere toetuse väljamaksmist

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
6. oktoober 2023

 

PRIA alustab täna mesilaspere toetuse väljamaksmist

1.–10. maini said mesinikud PRIAst taas taotleda TARU toetust ehk toetust mesilasperede pidamise eest. Täna alustatakse toetuse väljamaksmisega.

TARU toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust, samuti saab selle abil osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid. Toetuse saamiseks esitas taotluse 2069 mesinikku ja toetust taotleti kokku 39 710 mesilasperele.

Toetust makstakse riigieelarvest ja 2023. aastal on eelarve suuruseks taas 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust. 2. oktoobril kinnitas PRIA peadirektor 2023. aasta mesilaspere toetuse ühikumäära, milleks on 20,38 eurot mesilaspere kohta.

Toetus makstakse taotlejatele välja hiljemalt 10. oktoobril.

Toiduainetööstused saavad tänasest esitada energia varustuskindluse tagamise investeeringutoetuse taotlusi

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
27. september 2023

 

Toiduainetööstused saavad tänasest esitada energia varustuskindluse tagamise investeeringutoetuse taotlusi

27. septembrist 11. oktoobrini võtab PRIA toiduainetööstustelt vastu energia varustuskindluse tagamise investeeringutoetusetaotlusi. Taotlusi saab esitada e-PRIAs.

Toetus on mõeldud toidu- ja joogisektorile, et vähendada nende sõltuvust fossiilsetest kütustest ning aidata tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus. Toetust saab taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Samuti toetatakse generaatori ostmist, mida saab kasutada vajadusel ajutise vooluallikana.

Toetust saavad taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad, kelle põhitegevusala on toiduainete tootmine, välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, või joogitootmine. Toetust saavad taotleda ka tunnustatud tootjaorganisatsioonid või tunnustatud tootjarühmad, kes tegutsevad põllumajanduse valdkonnas.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu juhib tähelepanu, et juulis jõustus meetme määruse muudatus ning nüüd saavad toetust taotleda ka need suurettevõtjad, kellel on rohkem kui 750 töötajat ja kelle müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal oli üle 200 miljoni euro. „Oluline on tagada, et ka kriiside ajal saaks toidutootmine jätkuda. Energia varustuskindluse tagamine on toidujulgeoleku seisukohast väga tähtis. Seetõttu on hea meel, et alanud taotlusvoorus saavad toetust taotleda ning toetuse abil energia varustuskindluse tagamise jaoks vajalikke investeeringuid teha kõik toidutootjad, olenemata ettevõtte suurusest,“ lisab Kristel Võsu.

Toetuse maksimaalne summa on ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul:

 • mikro- või väikeettevõtjatele kuni 250 000 eurot,
 • keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele kuni 500 000 eurot.

Taotlusvooru eelarve on 4 miljonit eurot, mis jaguneb vastavalt ettevõtete suurusele kaheks:

 • mikro- ja väikeettevõtjatele 2 miljonit eurot,
 • keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele 2 miljonit eurot.

PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning koostab paremusjärjestused. Toetused määratakse nõuetekohastele ja vähemalt minimaalsed hindepunktid saanud taotlustele. Kui selliste taotluste summa ületab vastava sihtgrupi eelarvet, määratakse toetused hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 31. detsembril 2023.

Toetuse täpse sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat infot meetme määrusest ja PRIA kodulehelt. Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida, helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

PRIA uut juhendamisteenust kasutas 85 maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse huvilist

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
12. september 2023

 

PRIA uut juhendamisteenust kasutas 85 maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse huvilist

6. septembril lõppes PRIAs maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetes taotleb toetust 303 ettevõtjat kokku summas üle 20,4 miljoni euro. Kliendid said uue teenusena kasutada juhendamist, mida vastuvõtu ajal kasutas 85 huvilist. 

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Piret Kljutšivski ütleb, et rõõm on tõdeda, et huvi PRIA uue juhendamisteenuse vastu oli suur. „Uus teenus võimaldab lisaks kliendi otsestele taotlusega seotud küsimustele pöörata tähelepanu ka konkreetse toetusega seotud kitsaskohtadele, mis on PRIAle selgunud eelnevate aastate kogemuste põhjal. Näiteks, kui klient mingil põhjusel konkreetse toetuse taotlejaks ei sobi, siis saame talle tutvustada PRIA poolt pakutavaid teisi toetusi. Mitmekesistamise toetuse vastuvõtuperioodil selgus, et paljudele klientidele sobiks hoopis LEADER skeem. Alternatiivsete võimaluste pakkumine ongi juhendamisteenuse üks suurimatest lisaväärtustest. Järgmine toetusskeem, kus juhendamist pakume, ongi just LEADER,“ lisab Kljutšivski.

Kokku laekus põllumajandusettevõtetelt 69 taotlust 4 400 863 euro saamiseks ja mittepõllumajandusettevõtetelt 234 taotlust 16 043 037 euro saamiseks.

Ettevõtjad said taotleda investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada ja arendada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist ning läbi selle luua maapiirkondades eeldused uute töökohtade tekkeks. Lõppenud voorus taotletakse toetust näiteks metalli- ja puidutöötlemise seadmetele, remonditöökoja ehitamiseks ning remonditöökoja seadmete soetamiseks, pesumaja seadmete soetamiseks jne.

Järgnevas tabelis on toodud taotlejate ning taotletud summade jagunemine maakondade lõikes:

 

Maakond Taotletud toetuse summa (€) Esitatud taotluste arv
HARJUMAA 2 848 489 31
HIIUMAA 33 728 2
IDA-VIRUMAA 359 733 7
JÕGEVAMAA 736 321 15
JÄRVAMAA 384 042 8
LÄÄNEMAA 1 035 683 11
LÄÄNE-VIRUMAA 1 230 766 25
PÕLVAMAA 1 479 427 25
PÄRNUMAA 2 848 877 39
RAPLAMAA 746 589 13
SAAREMAA 989 640 20
TARTUMAA 3 327 377 40
VALGAMAA 1 051 714 19
VILJANDIMAA 1 952 200 24
VÕRUMAA 1 419 314 24
Kokku 20 443 900 303

2023. aasta taotlusvooruks on eraldatud 14 miljonit eurot, millest põllumajandusettevõtjatele on mõeldud 5,6 miljonit ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot.

PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning koostab paremusjärjestused. Toetused määratakse paremusjärjestuse alusel taotlustele, mis vastavad nõuetele, on saanud vähemalt minimaalsed hindepunktid ning mahuvad taotlusvooruks eraldatud eelarvesse.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 13. detsembril 2023, projektide elluviimisega võivad ettevõtjad alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Toetuse saaja peab toetatava tegevuse elluviimisega alustama ja PRIAle esimese maksetaotluse esitama kuue kuu jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Tänasest saab PRIAst taotleda toetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks – esimest korda on võimalik kasutada juhendamisteenust

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
9. august 2023

 

Tänasest saab PRIAst taotleda toetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks – esimest korda on võimalik kasutada juhendamisteenust

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlemiseks saab e-PRIAstaotlusi esitada 9. augustist 6. septembrini. Taotlejatel on võimalik kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. Juhendamist saab kasutada terve taotlusperioodi jooksul.

Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad, avaliku sektori põllumajandusettevõtjad ja põllumajandusvaldkonna muuseumid.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Piret Kljutšivski ütleb: „Käesolev taotlusvoor on meie jaoks eriline, sest esimest korda pakume oma klientidele juhendamist. Kuna PRIA töötajatel on pikaajaline kogemus ning teadmised kogu toetuse elukaarest, siis tahame seda maksimaalselt oma klientide heaks tööle panna. Juhendamisteenus muudab taotlemisprotsessi lihtsamini läbitavaks. Koos juhendajaga saab klient üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid. Lisapilk juba taotlemisprotsessi varastes sammudes on potentsiaalselt suureks abiks seatud eesmärkide ja tulemusteni jõudmisel. Huvilistel palume kindlasti vaadata meie kodulehte, kust leiab teenuse kohta täpsemat infot.“

Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida „Mitmekesistamise toetuse taotluse täitmise juhendamine“) ning taotleja saab otsustada, kas soovib juhendamist

 • telefoni teel,
 • veebi teel Microsoft Teamsi kasutades või
 • silmast silma kohtumise käigus Pärnu või Tartu teenindusbüroos.

Toetust antakse vähemalt 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja toetuse määr mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale on kuni 40 protsenti ning põllumajandustootjale kuni 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta Eesti maaelu arengukava programmperioodil on 200 000 eurot.

PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning koostab paremusjärjestused. Toetused määratakse nõuetekohastele ja vähemalt minimaalsed hindepunktid saanud taotlustele. Kui selliste taotluste summa ületab vastava sihtgrupi eelarvet, määratakse toetused hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 13. detsembril 2023.

Toetuse täpse sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat infot meetme määrusest ja PRIA kodulehelt. Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida, helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

 

Erakorralise toetuse taotluse esitas 554 põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevat ettevõtjat

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
13. juuli 2023

 

Erakorralise toetuse taotluse esitas 554 põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevat ettevõtjat

11. juulil lõppes PRIAs toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks loodud erakorralise toetuse taotluste vastuvõtt põllumajandustoodete esmatootjatele. Taotluse esitas kokku 554 ettevõtjat.

Kõige rohkem taotlejaid oli Tartumaalt (112), järgnesid Viljandimaa (75) ja Põlva- ning Võrumaa (mõlemas 45). Taotlejate arvu maakondade lõikes näete järgnevalt kaardilt.

Seakasvatuse valdkonnas esitati 49 taotlust, linnukasvatuses 83 taotlust, kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatuse eest avamaal küsib toetust 433 taotlejat ning köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatuse eest köetavas kasvuhoones 20 taotlejat. Kuna taotleja võis toetust taotleda mitmest valdkonnast, siis erineb erakorralise toetuse saajate koguarv valdkondade summaarsest toetusesaajate arvust.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 4,9 miljonit eurot ja seda rahastatakse Eesti riigieelarvest riigiabina.

PRIA teeb toetuse määramise otsused selliselt, et toetuse saaks toetuse saajale välja maksta hiljemalt 31. detsembril 2023, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse.