Maaeluministeerium
Pressiteade
20.07.2021

Maaeluminister Urmas Kruuse osales esmaspäeval, 19. juulil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu kohtumisel, kus seekord olid peamiste teemadena arutelu all põllumajanduskaubanduse küsimused ja mahetegevuskava. Lisateemadena avati aruteluks Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule“ ning puudutati ka teisi loomade heaoluga seotud küsimusi.

Loomade heaolu laiemas tähenduses on oluline osa Euroopa rohepöördest, mis peab käima käsikäes ühiskondlike ootuste ja teaduspõhiste uuringutega. „Kui rääkida konkreetsest kodanikualgatusest „Lõpp puuriajastule“, mis lihtsustatult tähendab farmiloomade puurimispidamise keelustamist, siis see nõuab selgemat plaani ja mõjuhinnangut nii üleminekuks eeldatava aja kui ka vajalike investeeringute osas. Oluline on, et sektor, keda võimalikud muudatused puudutavad, saaks muudatusi aegsasti kavandada ja neid ellu viia toidutootmist katkestamata,“ leidis Urmas Kruuse.

Nõukogu raames toimunud kahepoolsel kohtumisel maaeluminister Urmas Kruuse ja Prantsuse põllumajandusministri Julien Denormandie vahel tõdesid ministrid, et põllumajanduse ja toidutööstuse tulevikku silmas pidades tuleb Euroopa Liidu rohepöörde põhimõtted viia kindlasti ka kaubandusläbirääkimistesse ning liidu kõrgemad standardid peavad jõudma ka partnerite toidusektorisse.

„Prantsuse kolleeg nõustus oma järgmise aasta eesistumise eesmärke hinnates, et teadusele tuleb pöörata edaspidi veel suuremat rõhku. Rohepöördest lähtuvalt peab teadus toetama seatud eesmärkide täitmist ning teadustulemusi tuleb arvestada nii erinevate mõjuhinnangute kui ka poliitikate kujundamisel. Kindlasti ei tohi lubada olukordi, mis asetaks Euroopa Liidu põllumehed ebavõrdsesse olukorda,“ vahendas Kruuse.

Maaeluminister Urmas Kruusega koos osalesid eilsel Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonnajuhataja Peeter Seestrand.

Recommended Posts