Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
19.07.2021

 

Tuulekaer on kasvanud üle põhikultuuri, mistõttu amet on alustanud kontrollidega.

Põllumajandus- ja Toiduameti mahepõllumajanduse osakonna nõuniku Virve Straume sõnul on tuulekaer üks tülikaim ja enamlevinud umbrohi põldudel. „Iga maakasutaja kohustus on tuulekaera tõrjuda. Kuna põldudel on vili valmimas, ei saa taimekaitsevahendit tuulekaera tõrjeks kasutada, kuid abiks on väljakorjamine,“ selgitas Straume.

Amet on saatnud põllumeestele märgukirjad, kui on tuvastatud tuulekaera esinemine põllul. Enim tuulekaera on tuvastatud hernepõldudelt. Juhul, kui kontrolli käigus tuvastatakse põllult tuulekaer, siis tehakse ettekirjutus, millega kohustatakse tegema tõhusat tuulekaeratõrjet, vajadusel rakendatakse sunniraha.

Straume tuletab meelde, et maakasutaja peab üle vaatama oma põllud, üksikud tuulekaerad koos juurtega välja kitkuma, põllult ära viima ning hävitama. „Väljakitkutud tuulekaerataimi ei tohi põlluservale vedelema jätta, sest tuulekaera seeme järelvalmib. Hoolikalt tuleb üle vaadata põlluservad, kaitseribad, kraaviääred, teeääred, elektriliinide alused ja põllutöömasinate liikumisteed,“ kirjeldas Straume.

Tingimata vajalik on põllult välja tõmmata esimene tuulekaerataim ja see hävitada, sest see on kõige odavam viis tuulekaera vältida. Kui sellega hiljem võidelda, siis võib terve põld olla kaetud tuulekaeraga. Tuulekaeraga saastunud vilja võib müüa, kui rakendatakse abinõusid tuulekaera leviku vältimiseks. Ostja peab aga olema teadlik, et tuulekaera on vilja sees ning hind on kokkuleppeline.

Aita kaasa ja teavita põldudest, kus lokkab tuulekaer, e-posti aadressil tuulekaer@pta.agri.ee.

Recommended Posts