28
Jan

Maaelu investeeringute elluviimise tähtaegu pikendatakse

Maaeluministeerium PRESSITEADE 28.01.2019 Maaelu investeeringute elluviimise tähtaegu pikendatakse Maaeluminister allkirjastas määruse, millega pikendatakse investeeringute elluviimise tähtaega neljas maaelu arengukava investeeringutoetuse määruses. „Viimaste aastate keerulised ilmastikuolud on mõjutanud põllumajandussektoris investeeringute tegemist. Seetõttu pikendasime mitmes investeeringumeetmes investeeringute elluviimise tähtaega. Nii on toetuse saajatel võimalik kavandatud tegevused lõpetada pärast tegevuste elluviimise tähtaja saabumist,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm. Kuna osa toetuse saajate jaoks on …

Loe lisa...
28
Jan

1 . veebruar on mahetootmisega jätkajatel viimane päev esitada toodanguandmed

PÕLLUMAJANDUSAMET PRESSITEADE 28.01.2019 1 . veebruar on mahetootmisega jätkajatel viimane päev esitada toodanguandmed Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega ja mitteharitavatelt aladelt taimede või seente korjamisega jätkajad peavad Põllumajandusametile 1. veebruariks 2019 esitama eelmise aasta toodangu andmed 31. detsembri seisuga. Esitada tuleb üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuri, seente ja katmikkultuuri saagi, samuti mitteharitavalt alalt korjatud taimede või seente kogused. Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse ja mesindusega jätkaja …

Loe lisa...
28
Jan

Tamm Brüsselis: valgukultuuride viljelemist tuleb toetada

Maaeluministeerium PRESSITEADE 28.01.2019 Tamm Brüsselis: valgukultuuride viljelemist tuleb toetada Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb täna, 28. jaanuaril Brüsselis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus põhipunktidest on päevakorras ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipakett ja taimsete valgurikaste kultuuride kasvatamine Euroopa Liidus. Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul peavad üle poole Euroopa Liidu liikmesriikidest oluliseks maaelu arengukava vahendite säilitamist järgmisel eelarveperioodil: „Seetõttu on ka Eesti …

Loe lisa...
24
Jan

Maaelufoorum 2019

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, MTÜ Eesti Noortalunikud, Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon ja Eesti Maaülikool korraldavad 13. veebruaril 2018 Tartus Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) Maaelufoorumi 2019. Foorumil arutatakse Riigikogu valimiste eel maaelu arengu, põllumajanduse ja metsanduse aktuaalsetel teemadel ja tutvustatakse erakondade seisukohti erinevates sõlmküsimustes. Maaelufoorumi fookuses on avaliku huvi ja erahuvi omavahelisi seosed ja põrkumiskohad. Viimased aastad on näidanud, et üha enam põrkuvad omavahel eraomanike …

Loe lisa...
22
Jan

Eestimaa Talupidajate Keskliit tähistab täna 30. juubelit

Eestimaa Talupidajate Keskliit tähistab täna 30. juubelit 22. jaanuaril möödus 30 aastat Eestimaa Talupidajate Keskliidu asutamisest. Keskliit on kõige kauem taasiseseisvunud Eestis tegutsenud põllumajandustootjaid esindav katusorganisatsioon.  Eestimaa Talupidajate Keskliidu liikmeteks on 19 organisatsiooni, milledesse omakorda kuulub pea 1000 talupidajat. Seega on Talupidajate Keskliit  ka suurimaks põllumajandustootjaid koondavaks organisatsiooniks. „Täna on Talupidajate Keskliidu peamiseks tegevuseks organisatsiooni liikmete huvide esindamine ministeeriumide ja …

Loe lisa...
22
Jan

Grüne Wochel tutvusid Euroopa ajakirjanikud projektiga „Baltic Sea Food“

Maaeluministeerium PRESSITEADE 22.01.2019 Grüne Wochel tutvusid Euroopa ajakirjanikud projektiga „Baltic Sea Food“ 19. jaanuaril tutvustati Berliinis maailma suurimal põllumajandus- ja toidumessil Grüne Woche ajakirjanikele ja messikülastajatele rahvusvahelist koostööprojekti „Baltic Sea Food“. Esitluse avasid maaeluminister Tarmo Tamm ja Leedu põllumajandusminister Giedrius Surplys. Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul otsitakse projekti „Baltic Sea Food“ raames lahendusi, kuidas kohalikku toodangut seniselt edukamalt ja tõhusamalt äriklientidele …

Loe lisa...
22
Jan

Parlamendiliikmed nõuavad taimekaitsevahendite turule lubamise menetluse tõhustamist

Pressiteenistus Euroopa Parlament Pressiteade 16.01.2019 Parlamendiliikmed nõuavad taimekaitsevahendite turule lubamise menetluse tõhustamist Üldsuse ligipääs kõigile autoriseerimismenetlusega seotud uuringutele ELi raamistik innovatsiooni ja ohutumate taimekaitsevahendite väljatöötamise toetamiseks Eksperdid peaksid läbi vaatama glüfosaadi kantserogeensust puudutavad uuringud Parlament kiitis heaks resolutsiooni, milles reastatakse ettepanekud pestitsiidide turule lubamise läbipaistvamaks muutmiseks, et parandada üldsuse usaldust lubade andmise menetluse suhtes. Parlamendiliikmed soovivad, et tagataks üldsuse juurdepääs …

Loe lisa...
22
Jan

Kohustuslike majandamisnõuete (KM) 2019 nõuete loetelu 

Kohustuslike majandamisnõuete (KM) 2019 nõuete loetelu Alates 2018 on muudatus KM 1 (nitraaditundliku ala nõuded) nõudes 1. 1.12.2018 jõustus vedelsõnniku laotamist puudutav veeseaduse muudatus, mille järgi on vedelsõnniku laotamine keelatud alates 1. novembrist (varem 15. novembrist). Vedelsõnniku laotuskeelu alguse võib Keskkonnaamet, arvestades ilmastiku- ja vegetatsioonitingimusi, kehtestada alates 15. oktoobrist (varem 1. novembrist). Maa heas põllumajandus- ja keskkonnatingimuses hoidmise (HPK) nõuded …

Loe lisa...
21
Jan

Šaakalid on enim tekitanud kahju lambakasvatajatele

Eestimaa Talupidajate Keskliit PRESSITEADE 21.01.2019 Šaakalid on enim tekitanud kahju lambakasvatajatele Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) talupidajatele suunatud küsitlusest selgus, et šaakal on enim kahju tekitanud lambakasvatajatele. Lääne-, Pärnu- ja Saaremaal ulatuvad šaakalite poolt tekitatud kahjud lausa üle 30 000 euro. Šaakal on nimetatud piirkondades murdnud pea 200 lammast (talled, uted), lisaks veel vasikaid. Loomapidajad kurtsid, et paljudele loomadele on tekitatud vigastusi, …

Loe lisa...
18
Jan

Oma tarbeks tapetud põllumajanduslooma ei tohi turustada

Veterinaar- ja Toiduamet PRESSITEADE 18.01.2019 Oma tarbeks tapetud põllumajanduslooma ei tohi turustada Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) tuletab meelde, et oma tarbeks võib põllumajanduslooma tappa ainult füüsiline isik. Põllumajanduslooma tapmist läbi viival isikul peavad olema vajalikud oskused ja teadmised. Loomseid saadusi võib tarbida üksnes loomapidaja pere. VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaup tõi välja, et Euroopa Liidu normides kasutatakse …

Loe lisa...