Kohustuslike majandamisnõuete (KM) 2019 nõuete loetelu

Alates 2018 on muudatus KM 1 (nitraaditundliku ala nõuded) nõudes 1.
1.12.2018 jõustus vedelsõnniku laotamist puudutav veeseaduse muudatus, mille järgi on vedelsõnniku laotamine keelatud alates 1. novembrist (varem 15. novembrist). Vedelsõnniku laotuskeelu alguse võib Keskkonnaamet, arvestades ilmastiku- ja vegetatsioonitingimusi, kehtestada alates 15. oktoobrist (varem 1. novembrist).

Maa heas põllumajandus- ja keskkonnatingimuses hoidmise (HPK) nõuded 2019
Muudatused puuduvad.

Info ja trükised
Olulisim info nõuetele vastavuse süsteemi kohta on avaldatud Maaeluministeeriumi https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toetused-ja-riigiabi/nouetele-vastavus ja PRIA http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/ kodulehtedel.
Peale kohustuslike majandamisnõuete loetelu kinnitamist täiendatakse kodulehti infoga 2019. aasta kohta.

Märtsis valmib igal aastal koostatav brošüür „Nõuetele vastavus 2019 ja rohestamine“, mis on kättesaadav veebis (trükises on aktiivsed hüperlingid kehtivatele seadustele).

Nõuetele vastavus 2019

Recommended Posts