Eestimaa Talupidajate Keskliit tähistab täna 30. juubelit

22. jaanuaril möödus 30 aastat Eestimaa Talupidajate Keskliidu asutamisest. Keskliit on kõige kauem taasiseseisvunud Eestis tegutsenud põllumajandustootjaid esindav katusorganisatsioon. 

Eestimaa Talupidajate Keskliidu liikmeteks on 19 organisatsiooni, milledesse omakorda kuulub pea 1000 talupidajat. Seega on Talupidajate Keskliit  ka suurimaks põllumajandustootjaid koondavaks organisatsiooniks.

„Täna on Talupidajate Keskliidu peamiseks tegevuseks organisatsiooni liikmete huvide esindamine ministeeriumide ja muude ametkondade tasandil. Lisaks edendame lühikesi tarneahelaid ja kohalikku talutoitu läbi Ehtne Talutoit kaubamärgi. Uue tegevusena oleme käivitanud agroturismi arendamise Eestis,“ sõnas Keskliidu tegevjuht Kerli Ats ning lisas, et oluline on ka traditsioonide säilitamine nagu iga-aastase Talupäeva korraldamine ja parima talu valimine.

„Põllumajanduslikud suurettevõtted on aja jooksul muutunud üha suuremateks ja talude arv väheneb. Samas ei saa traditsioonilist talutootmist miski asendada ning Keskliit peab seisma just traditsiooniliste talude konkurentsivõimelisemaks muutmise eest,“ selgitas talipidajate Keskliidu nõukogu esimees Kalle Hamburg.

Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht Marika Parv lisas: „Maaettevõtjate toetamine ja nende soovide ning ettepanekute edastamine otsustajateni on väga oluline. Iga suits maal on tähtis ja selle hoidmise nimel tegutsemine aitab kaasa, et kõik siiski ei lähe maalt linna. Talupidajate Keskliidu ja kõikide taluliitude roll on seista maaettevõtjate ja selle eest, et Eestimaal oleks kõikjal hea elada!“

Eestimaa Talupidajate Keskliidu kõrgeimaks organiks on nõukogu, kuhu kuuluvad Jaan Kiider Saaremaa Talupidajate Liidust, Marika Parv Võrumaa Talupidajate Liidust, Olavy Sülla Pärnumaa Talupidajate Liidust, Ants Aaman Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsist ja nõukogu esimees Kalle Hamburg, kes on tegev TÜ-s Talukartul ja Raplamaa Talupidajate Liidus.

Eestimaa Talupidajate Keskliit asutatid 22. jaanuaril 1989. aastal Paide Kultuurimajas.

Recommended Posts