Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, MTÜ Eesti Noortalunikud, Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon ja Eesti Maaülikool korraldavad 13. veebruaril 2018 Tartus Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) Maaelufoorumi 2019. Foorumil arutatakse Riigikogu valimiste eel maaelu arengu, põllumajanduse ja metsanduse aktuaalsetel teemadel ja tutvustatakse erakondade seisukohti erinevates sõlmküsimustes.

Maaelufoorumi fookuses on avaliku huvi ja erahuvi omavahelisi seosed ja põrkumiskohad. Viimased aastad on näidanud, et üha enam põrkuvad omavahel eraomanike huvi ja avalik huvi. Näiteks saatis Metsaseaduse muutmist suur avalik huvi ning erametsaomanike ja looduskaitsjate arusaamad metsade majandamist oluliselt erinesid. Samuti on aastaid päevakorral olnud temaatika, mis on seotud metslindude ja ulukite kahjudega nii metsas kui põllul. Siin vajab põhjalikku arutelu maaomanike, jahimeeste, riigi ja looduskaitsjate omavaheline koostöö ja erinevad rollid. Avalikes huvides on tagada elektrilevi Eestis, kuid millised võimalused on tehnovõrkude talumiskohustuse õiglaseks kompenseerimiseks maaomanikele. Varasemalt teravamalt on esile kerkinud põllumajandustootjate ja mesinike koostöö – kuidas saavutada tasakaal toidutootmise ja loodushoiu vahel. Vastakat arutelu on tekitanud eelnõu väärtuslike põllumaade kaitsmiseks. Vastamist vajavad näiteks küsimused, milliseid piiranguid on mõistlik eraomandi kasutamisele seada lähtuvalt avalikust huvist? Kuidas kompenseeritakse ettevõtjatele ja omanikele seatud piirangud? Kuidas korraldada vastastikku kasulikult erinevate osapoolte koostööd?

Foorumi raames toimub neli temaatilist arutelu:

I arutelu: Jätkusuutlik põllumajandus ja keskkonnakaitse (Reformierakond, Keskerakond, SDE, Isamaa, EKRE, Vabaerakond)

Teemad: taimekaitse ja mesindus, mahepõllumajandus, keskkonnanõuded ja -piirangud

II arutelu: Avalik huvi ja erahuvi (väärtuslik põllumaa, talumistasud, piirangud jm) (Reformierakond, Keskerakond, SDE, Isamaa, EKRE, Vabaerakond)

Teemad: väärtuslik põllumaa, talumistasud, piirangud jm

III arutelu: Jätkusuutlik metsandus ja jahindus (Reformierakond, Keskerakond, SDE, Isamaa, EKRE, Vabaerakond)

IV arutelu: Maaelu ja regionaalpoliitika tulevik – kuidas edasi? (Reformierakond, Keskerakond, SDE, Isamaa, EKRE, Vabaerakond, Eesti200, Elurikkuse Erakond, Rohelised)

Teemad: Erakondade suur debatt maaelu ja regionaalpoliitika teemadel, lahendused regionaalse tasakaalustuse suurendamiseks, mis toob noored maale? Peegeldused eelnevatele aruteludele.

Foorumi moderaator: ERR ajakirjanik Mirko Ojakivi

Maaelufoorum 2019 algab kell 9.30 tervituskohviga ning lõppeb kell 16.00

Palume üritusele regisreerida SIIN

(Otselink registeerimisele on https://goo.gl/forms/j9kVxH1n0Hyp7Ndl1)

 

Recommended Posts