Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Pressiteade
18. märts 2021

 

2. märtsil algas PRIA loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt ja tänaseks on PRIAle laekunud 1069 taotlust. Peale 22. märtsi saab piimalehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetusi hilinenult taotleda veel 16. aprillini, kuid sel juhul vähendatakse määratavat toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul on taotlusi läbi PRIA e-keskkonna esitatud aktiivselt. „Kuigi PRIA teenindusbürood on käesolevast nädalast suletud, saavad kõik soovijad kindlasti ka nendes tingimustes taotlused esitatud. Vajadusel saavad kliendid PRIAga ühendust võtta ning abi küsida,“ lisab ta.

Sel aastal saab taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust, piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetust. Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt e-PRIAs. Toetuste sisu ja saamise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt.

e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Abi saab PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. PRIA teenindusbürood on Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud rangete piirangute tõttu suletud ja hetkel pole võimalik kasutada teenindusbüroode kliendiarvuteid. Klientidel, kellel puudub arvuti kasutamise võimalus või internet, palume ühendust võtta PRIA registrite infotelefoniga 731 2311.

PRIA peadirektor otsustab loomakasvatuse otsetoetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise hiljemalt 10. detsembriks 2021. a ja toetus makstakse välja 10. detsembrist 2021. a kuni 30. juunini 2022. a.

Recommended Posts