Maaeluministeerium
PRESSITEADE
17.03.2021

 

Maaeluminister Urmas Kruuse arutas videosilla vahendusel oma Soome kolleegi Jari Leppäga kahe riigi jaoks olulisi põllumajandust ja maaelu puudutavaid küsimusi.

Jutuks võetud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi läbirääkimiste seisu analüüsides kinnitati vajadust saavutada liikmesriikide ühine kokkulepe, milleni jõudmine pole kulgenud lihtsalt. „Reform peab jääma eesmärkidele suunatuks ja arvestama liikmesriikide eripäradega,“ olid ministrid ühel meelel.

Strateegia „Talust taldrikule“ puhul toetatakse üldisi eesmärke, mis on suunatud õiglaste, tervislike ja keskkonda säästvate toidusüsteemide edendamisele. Oluline on leida tasakaal ülemaailmsete kliimaeesmärkide ning toidutootmisele seatud proovikivide ja võimaluste vahel.

„Piirangute kõrval, mis uus strateegia paratamatult toidutootjate ette asetab, on oluline pakkuda uusi, keskkonda säästvaid lahendusi mis aitaksid tootjail seatud eesmärkidega toime tulla,“ märkis Urmas Kruuse. Suur rõhk ja ootus on pandud teadus- ja arendustegevusele ning tarbija teadlikkuse kasvatamisele.

Kohtumisel arutati muude teemade kõrval ka maapiirkondade digiteerimise ja lairibaühendusele juurdepääsu tagamisega seotud küsimusi.

Minister Kruuse kasutas kohtumisega avanenud võimalust ja kutsus Soome kolleegi toetama Eesti algatust, millega soovitakse, et ÜRO kuulutaks 2025. aasta rahvusvaheliseks rukkiaastaks.

Kahe riigi ministrite vahel toimunud virtuaalsele kohtumisele oodatakse olukorra leevenemise järel vahetu kohtumise võimalust.

Recommended Posts