Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Pressiteade
17.märts 2021

 

17.-31. märtsil on ettevõtjatel võimalik taotleda investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondades majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Taotluste esitamine toimub e-PRIA kaudu.

Toetuse eesmärk on läbi maaettevõtluse mitmekesistamise ning arendamise luua maapiirkondades eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjad.

Toetust on võimalik saada ehitise ehitamiseks või hoone parendamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks ning paigaldamiseks, samuti ka rändkaupluse ja selle sisustuse soetamiseks.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juhi Kristel Võsu sõnul on alates käesolevast  taotlusvoorusttoetatav ka mittestatsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine.

Toetuse määr mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale on kuni 40 protsenti ning põllumajandustootjale kuni 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

Toetuse tingimuste ning taotlejale esitatavate nõuete kohta saab täpsemat infot meetme määrusest. Selgitavat teavet leiab ka PRIA kodulehelt ning abi saab küsida investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678.

PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning koostab paremusjärjestused. Toetused määratakse nõuetekohastele ja vähemalt minimaalsed hindepunktid saanud taotlustele. Kui selliste taotluste summa ületab vastava sihtgrupi eelarvet, määratakse toetused hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 12. juuliks 2021.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on kokku 14 miljonit eurot, mis jaguneb sihtgruppide vahel järgmiselt: 5,6 miljonit eurot põllumajandusettevõtjatele ning 8,4 miljonit eurot mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele.

Recommended Posts