Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuletab meelde, et ilma kehtiva loomatervise sertifikaadita Eesti piirile saabunud mesilased tuleb lähteriiki tagasi saata.

Välisriigist Eestisse mesilasi (näiteks mesilasemasid) tellides ja tuues peab mesilastega kindlasti kaasas olema kehtiv loomatervise sertifikaat. „Sertifikaadi väljastab mesilaste lähetamise riigi pädev asutus. Ilma kehtiva loomatervise sertifikaadita Eesti piirile saabunud mesilased tuleb lähteriiki tagasi saata,“ selgitabPTA Loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Kärt Jaarma. Ta lisab, et kehtiv sertifikaat on vajalik nii Euroopa Liidu sisesel liikumisel kui kolmandatest riikidest saabumisel.

Mesilaste toomisel väljastpoolt Euroopa Liitu (ka Ühendkuningriik) peavad mesilased läbima veterinaarkontrolli Euroopa Liidu välispiiril asuvas ja liikmesriigi pädeva asutuse poolt selleks määratud piiripunktis. „On oluline meeles pidada, et kõikides piiripunktides veterinaarkontrolli pole võimalik teostada. Kui mesilasi saadetakse postipakiga, siis posti tollipunktis veterinaarkontrolli teostada ei saa ja põhimõtteliselt kuuluvad kõik need mesilased tagastamisele lähteriiki,“ täpsustab Jaarma.

Veel tuletab PTA meelde, et mesilaste pidamine ja tegevuskoht peab olema registreeritudpõllumajandusloomade registris PRIAs. „Kui loomapidaja või tegevuskoha registreerimisel esitatud andmed muutuvad, siis tuleb muudatustest ka PRIAt viie tööpäeva jooksul teavitada,“ juhib Jaarma tähelepanu.

Täpsemad juhised mesilaste pidamise ja importimise kohta leiab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
12.06.2024

Recommended Posts