14. mail 2024 ilmus Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2024/1438, millega muudetakse mitmeid  direktiive, sealhulgas mee, puuvilja- ja marjamahlade, džemmi ja marmelaadi ning kondenspiima kohta.

Peamised muudatused:

Mesi:

  • Iga segus oleva mee päritolu tuleb märgistusel esitada riigi täpsusega nende osakaalu alanevas järjestuses koos protsentidega.
  • Liikmesriikidel on võimalus kehtestada riigisisene nõue, et kui mesi pärineb rohkem kui neljast päritoluriigist, tuleb protsent esitada ainult nelja suurima osakaaluga riigi kohta.
  • Mee väikepakendite (alla 30 g) märgistusel on lubatud päritoluriikide nimed asendada kahetähelise koodiga (alpha-2).

Puuvilja- ja marjamahlad:

  • Lisatakse kolm uut vähendatud suhkrusisaldusega puuvilja- ja marjamahla kategooriat. Looduslike suhkrute vähendamiseks on lubatud teatud töötlemisviisid.
  • Lubatakse kasutada märget „puuvilja- ja marjamahlad sisaldavad ainult looduslikult esinevaid suhkruid“.
  • Nimetuse „kookosmahl“ sünonüümina on lubatud kasutada nimetust „kookosvesi“.

Džemmid:

  • Suurendatakse džemmi ja ekstra džemmi minimaalset puuviljasisaldust vastavalt 450 grammi ja 500 grammi kilogrammi kohta.
  • Märgistusel ei pea esitama toote suhkrusisalduse märget „üldsuhkrusisaldus …g 100 g kohta“.
  • Toote nimetust „marmelaad“ võib kasutada kõikidest puuviljaliikidest valmistatud toote kohta. „Tsitrusmarmelaadi“ puhul võib toote nimetuses kasutada tsitruselise nime, nt „apelsini marmelaad“.

Kondenspiimad:

  • Veetustatud piima puhul on lubatud kasutada töötlemist, mille tulemusena saadakse laktoosivabad veetustatud piimatooted.

Direktiivi riigisisesesse õigusesse ülevõtmise tähtaeg on 14. detsember 2025 ning uusi nõudeid kohaldatakse alates 14. juuni 2026.

Need muudatused toovad meie tootjatele uusi võimalusi ja väljakutseid. Soovitame kõigil tootjatel tutvuda uute nõuetega ning valmistuda õigeaegselt nende rakendamiseks.

Recommended Posts