Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
6. oktoober 2023

 

PRIA alustab täna mesilaspere toetuse väljamaksmist

1.–10. maini said mesinikud PRIAst taas taotleda TARU toetust ehk toetust mesilasperede pidamise eest. Täna alustatakse toetuse väljamaksmisega.

TARU toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust, samuti saab selle abil osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid. Toetuse saamiseks esitas taotluse 2069 mesinikku ja toetust taotleti kokku 39 710 mesilasperele.

Toetust makstakse riigieelarvest ja 2023. aastal on eelarve suuruseks taas 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust. 2. oktoobril kinnitas PRIA peadirektor 2023. aasta mesilaspere toetuse ühikumäära, milleks on 20,38 eurot mesilaspere kohta.

Toetus makstakse taotlejatele välja hiljemalt 10. oktoobril.

Recommended Posts