PRIA alustas mesilaspere toetuse väljamaksmist

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
6. oktoober 2023

 

PRIA alustab täna mesilaspere toetuse väljamaksmist

1.–10. maini said mesinikud PRIAst taas taotleda TARU toetust ehk toetust mesilasperede pidamise eest. Täna alustatakse toetuse väljamaksmisega.

TARU toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust, samuti saab selle abil osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid. Toetuse saamiseks esitas taotluse 2069 mesinikku ja toetust taotleti kokku 39 710 mesilasperele.

Toetust makstakse riigieelarvest ja 2023. aastal on eelarve suuruseks taas 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust. 2. oktoobril kinnitas PRIA peadirektor 2023. aasta mesilaspere toetuse ühikumäära, milleks on 20,38 eurot mesilaspere kohta.

Toetus makstakse taotlejatele välja hiljemalt 10. oktoobril.

Põllumajandus- ja Toiduamet: mesilaste hukkumise põhjustas tõenäoliselt sipelgatõrjevahend

Põllumajandus- ja Toiduamet
Eesti Mesinike Liit
PRESSITEADE
23.08.2023

 

Põllumajandus- ja Toiduamet: mesilaste hukkumise põhjustas tõenäoliselt sipelgatõrjevahend

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) sai möödunud nädala alguses teate, et Harjumaal, Muuga aedlinnas asuvas registreeritud mesilas tuvastas mesinik mitme mesilaspere mesilaste hukkumise. Hukkunud mesilastest võetud proovist tuvastati toimeaine fiproniil, mida leidub näiteks sipelgatõrjevahendites.

„Võtsime mesilast proovi, mille tulemuste põhjal tuvastasime, et mesilaste hukkumise põhjuseks on proovist leitud fiproniil,“ kommenteerib PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Mirjam Potter, kelle sõnul ei ole fiproniili kasutamine taimekaitsevahendina lubatud ning selle toimeainega ei ole registreeritud ühtegi taimekaitsevahendit. „Fiproniil on lubatud kasutamiseks biotsiidi toimeainena ja seda kasutatakse eelkõige näiteks sipelgatõrjevahendites, aga ka veterinaarravimites lemmikloomade parasiitide tõrjeks,“ lisab ta. Mesiniku sõnul ei ole mesilas sipelgatõrjet tehtud. Kokkupuudet fiproniiliga ei tuvastatud ka lähedal asuvates aiandusettevõtetes tehtud kontrollide käigus.

„Praeguseks hetkeks oleme teavitanud kõiki mesinikke, kes on oma tegevusest teavitanud PRIA loomade registrit ja asuvad sündmuskohast 5 km raadiusel,“ kinnitab loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Kärt Jaarma.

Põllumajandus- ja Toiduamet paneb inimestele südamele – sõltumata sellest, kas kemikaali kasutatakse majandus- ja kutsetegevuses või oma koduses majapidamises –, et kemikaalide (sh taimekaitsevahendite ja biotsiidide) kasutamisel tuleb olla väga ettevaatlik ja lugeda hoolikalt toote infolehte. Kasutustingimuste täpne järgimine tagab selle, et kemikaali kasutamisega ei kaasne lubamatut ohtu inimese ja loomade tervisele ning keskkonnale.

Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimehe Aleksander Kilgi sõnul on nad teadlikud ja tunnevad muret mesilaste sellise hukkumise pärast, mis on juhtunud tõenäoliselt fiproniili väärkasutamise tõttu. „Vajalik on leida mürgistuse allikas, et tulevikus selliseid mürgistusjuhtumeid vältida,“ sõnab Kilk, lisades, et kõikide kemikaalide kasutamise korral tuleb esmajärjekorras hoida tähelepanu all keskkonna hoidu ja ohutust kasulike putukate, eelkõige mesilaste ja teiste tolmeldajate suhtes ning neid kui keskkonna tasakaalu hoidjaid tuleb väärtustada ja kaitsta.

Mesilaspere toetust taotleb rekordiliselt 2070 mesinikku kokku 39 820 mesilasperele

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Pressiteade
11. mai 2023

 

Mesilaspere toetust taotleb rekordiliselt 2070 mesinikku kokku 39 820 mesilasperele 

1.10. maini sai PRIAst taas taotleda TARU toetust ehk toetust mesilasperede pidamise eest. Esialgsetel andmetel esitati kokku 2070 taotlust 39 820 mesilaspere kohta.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska ütleb, et sel aastal oli taotlusperiood küll tavapärasest lühem, kuid taotlejate arvu jätkuv kasv näitab, et taotlused said kenasti esitatud ja toetusmeede on mesinike hulgas väga populaarne.

Kõige suurem mesilasperede arv, kellele toetust taotleti, oli Lääne-Virumaal (5040 mesilasperet). Järgnesid Tartumaa (4995) ja Pärnumaa (4257). Kõige rohkem taotlejaid on Harjumaalt (264 mesinikku), Tartumaalt (215) ja Pärnumaalt (197).

Maakondlikult kaardilt näete mitu mesinikku käesoleval aastal TARU toetust taotles ning kui paljudele mesilasperedele erinevates maakondades toetust taotleti.

2023. aasta detailsemat statistikat TARU toetuse taotluste esitamise kohta ning võrdlust eelmise kahe aastaga näeb PRIA kodulehe toetuste statistika leheküljel(graafik „Mesilaspere toetuse taotlemine 2023. aastal“).

Mesilaspere toetust makstakse riigieelarvest ning 2023. aastal on toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks 2023 ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2023.

 

1. mail algab PRIAs mesilaspere toetuse taotluste vastuvõtt

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
28. aprill 2023

 

1. mail algab PRIAs mesilaspere toetuse taotluste vastuvõtt

 Alates esmaspäevast saab PRIAst taas taotleda toetust mesilasperede pidamiseks. Juhime tähelepanu, et käesoleval aastal on taotluste vastuvõtuperiood lühem – taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 10. maini.

Mesila, milles asuvate mesilasperede kohta toetust taotletakse, peab olema põllumajandusloomade registris registreeritud hiljemalt käesoleva aasta 30. aprillil. Mesilaspere toetuse taotlemisel on oluline, et korrektne mesilasperede arv 2023. aasta 30. aprilli seisuga on põllumajandusloomade registrile teatatud hiljemalt 5. mail 2023, kuna toetuse maksmisel läheb arvesse nende mesilasperede arv, kelle pidamisest viimati registrit teavitati. Kui mesilasperede arvust on registrit kehtiva korra järgi teavitatud ja see ei ole vahepeal muutunud, siis arvu uuesti teavitama ei pea.

Kui mesila ning mesilaspered on registrisse kantud, tuleb kindlasti esitada ka mesilaspere toetuse taotlus. Taotlusi võetakse vastu 10. maini. Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana.

Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Mesilaspere toetust makstakse riigieelarvest ning 2023. aastal on toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks 2023 ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2023.

e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Taotlejad saavad abi küsida, helistades PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.

Riik toetab mesinikke ligi 1,5 miljoni euroga

Riik toetab mesinikke ligi 1,5 miljoni euroga

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, millega riik toetab järgmise viie aasta jooksul mesindussektorit ligi 1,5 miljoni euroga. Toetuse eesmärk on tõsta mesindussektori konkurentsivõimet.

„Eestis on puhas ja rikkalik loodus, mis tagab meie mee kõrge kvaliteedi, kuid selleks, et suurendada mesindussektori konkurentsivõimet ja turule orienteeritust, tuleb inimestesse investeerida,“ rääkisUrmas Kruuse. „Oleme toetuse ette valmistanud koostöös mesindussektoriga, sest vaid koostööd tehes on võimalik saada parim tulemus.“

Maaeluminister lisas, et toetatakse mesinikele suunatud nõustamisteenuseid, koolitusi, tegevusi kahjurite ja mesilaste haigustega võitluseks, laborianalüüse, teaduse alast koostööd, müügiedendust, teavitustegevusi ja turundust. Tegevusi hakkab ellu viima Eesti mesindussektori organisatsioonidest moodustatud mesinduskogu.

„Eesti puhas loodus ja keskkonnateadliku tarbimise populaarsuse kasv soosivad mesindusega tegelemist ning mesinduse valdkonnas on meil veel palju kasutamata potentsiaali,“ sõnas maaeluminister. Põllumajandusloomade registri andmetel peeti 31. oktoobri 2022. aasta seisuga Eestis 2911 mesiniku poolt 5471 mesilas kokku 52 131 mesilasperet. „Mesilastel on tolmeldajatena oluline roll põllumajanduses, mesindussektori toetamisel jätkame sel aastal ka riikliku mesilaspere toetuse maksmist,“ selgitas minister Kruuse.

Mesindussektorisse suunatav toetus on peaaegu 281 000 eurot eelarveaasta kohta ning ligi 1 405 000 eurot perioodi 2023–2027 peale kokku, seda toetust rahastatakse 50% ulatuses EL eelarvest ning 50% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
06.03.2023