Eestimaa Talupidajate Keskliit
Maaeluministeerium
13.05.2020
PRESSITEADE

Tänasest saavad talupidajate asendusteenust tellida ka taimekasvatajad

Tänasest saab Eestimaa Talupidajate Keskliit alustada asendusteenistuse pakkumist. Erandina saavad sel aastal kasutada asendusteenust lisaks loomakasvatajatele ka taimekasvatusega tegelevad põllumajandusettevõtted.

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on praegu taimekasvatuses tipphooaeg ning vajadus kvaliteetse töö järele suur. „Paraku on sektoris kvaliteetset tööjõudu puudu ning võimalus tellida oma tallu asendaja puhkuse ajaks või haigestumise korral, on äärmiselt oluline,“ ütles Aller. Ta lisas, et muudatus on tingitud COVID-19 kriisist ning eesmärk on tagada toidu tootmise jätkumine ja seeläbi Eestis toiduvarustuskindlus.

„Kümne aastaga on talupidajate asendusteenistusest kujunenud väga oluline teenus, mida riigi toel talunikele pakkuda. Praeguses eriolukorras on eriti oluline, et saame asendusteenusena pakkuda abi ka taimekasvatusettevõtetele ning neile ettevõtetele, kes pole senise asendusteenuse tingimustele vastanud,” ütles Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats ning kutsus ülesse julgelt teenust tellima.

Ühtlasi kutsub Eestimaa Talupidajate Keskliit ülesse ka kandideerima asendusteenust pakkuvaks töötajaks. Täpsema info leiab Taluliidu kodulehelt aadressilwww.taluliit.ee

Taust:

  • Alates 2008. aastatast on korraldanud talupidajate asendusteenust Eestimaa Talupidajate Keskliit, mille kaudu on võimalik põllumajandustootjatel kasutada toetatavat asendusteenust. Asendusteenust pakutakse kõikides Eesti maakondades.
  • Maaeluministeeriumi ellu kutsutud meetme kaudu suurendatakse asendusteenuse eelarvet tänavu 0,5 miljoni euro võrra.
  • Talupidajate asendusteenus annab võimaluse loomakasvatusega tegelevatel peretaludel võtta puhke- ja haiguspäevi. Tänavu pakutakse erandina asendusteenust ka taimekasvatusega tegelevatele ettevõtetele.
  • Asendusteenust võib osutada nii looma- kui ka taimekasvatusega tegelevale põllumajandustootjale, kellel ei olnud asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal rohkem kui seitse töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei ületanud 1 000 000 eurot ning kellel on vähem kui viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.
  • ETKLi asendusteenistuses töötab täna kokku pea 35 töötajat.
  • Eriolukorra kehtimise ajal ja kuni 2020. aasta lõpuni võib taimekasvatuse valdkonnas asendaja olla isik, kellel on vähemalt üheaastane töökogemus põllumajandusettevõttes või omandamisel põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus.
  • Teenust finantseeritakse alates 2005. aastatast kuni 80% ulatuses riigieelarvest. Talunikel tuleb tasuda teenuse omafinantseering. Omafinantseeringu määr on seotud põllumajandusettevõtte käibe suurusega.
  • Asendusteenusest on välja kujunenud oluline tugiteenus peretaludele ja noortalunikele.

Recommended Posts