Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
PRESSITEADE
21.07.2023

Regionaalminister: ootame tutvuma Rail Balticu planeeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi uuenduste ja täpsustustega               

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel koostatakse Lõuna-Pärnumaal Rail Balticu raudtee trassile uue asukoha leidmiseks uut planeeringulahendust ja hinnatakse sellega kaasnevaid mõjusid Riigikohtu poolt tühistatud trassilõikude piirkonnas. Regionaalminister Madis Kallase sõnul täpsustatakse keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH)programmi.            

„Oleme Riigikohtu poolt Lõuna-Pärnumaal tühistatud Rail Baltic raudteelõigus võrdlemas kuue trassialternatiivi mõjusid keskkonnale, et teha nende seast parim valik nii loodusele kui inimestele,“ sõnas regionaalminister Madis Kallas.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna juhatajaHeddy Klasen selgitas, et uue keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi järgi tehakse keskkonnamõjude hindamine planeeringu kehtestamise järgselt raudtee põhiprojekti koostamisel ja planeering koostamiseks hinnatakse vastavalt seadusele keskkonnamõju strateegilisel tasemel, sh hinnatakse raudtee mõju Naturale.

Klasen lisas, et planeeringulahendus, mis annab vastuse, milline kuuest alternatiivist on sobivaim asukoht raudtee trassile avalikustatakse eeldatavalt 2024. aasta I kvartalis ja planeeringu kehtestamiseni jõutakse eeldatavasti 2024. aasta lõpus.

„Planeerimisprotsess on avalik ning selle käigus kaasatakse ametkondi, kohalikke inimesi ja ka kõiki teisi asjast huvitatuid. Kindlasti anname ka järgnevast avalikustamisest teada. Hetkel ootamegi kaasa rääkima KSH programmi uuenduste ja täpsustuste osas,“ kutsus regionaalminister Kallas inimesi üles dokumentidega tutvuma ja tagasisidet andma. Need on alates tänasest kuni 04. augustini oodatakse kõiki huvilisi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel maakonnaplaneeringute rubriigis.Avalikustamisele järgnevad avalikud arutelud 08., 09. ja 10. augustil vastavalt Kilingi-Nõmmel, Häädemeestel ja Pärnus.

Recommended Posts