Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
21.07.2023

 

Võrumaal Rõuge valla farmi sead on hukatud

Taudileviku ärahoidmiseks on farmis olnud 116 siga hukatud. Sead viidi hävitamiseks AS Vireeni.

Põllumajandus- ja Toiduameti lõuna regiooni juhataja Inge Saavo sõnul hukati sead gaasiga. „Loomad hukati gaasiga ning seejärel transporditi Väike-Maarjasse AS Vireeni, kus toimub korjuste hävitamine,“ selgitas Saavo.

„Taudipunktis tehtud tööd sujusid tõrgeteta. Täname farmi ja koostööpartnereid mõistva suhtumise eest ja taudipunktis tehtud tööde eest. Nüüd viiakse läbi desinfitseerimine ja puhastamine. Pärast nõuetekohast ooteperioodi on farmis võimalik jätkata seapidamisega,“ lisas Saavo.

Riik tagab lähtuvalt veterinaarseadusest taudikahju kompenseerimise pärast loomataudi diagnoosimist hukkunud ja hukatud loomade või sellega seotud tegevuste kulude katmiseks. Loomapidajale hüvitatakse hukatud ning loomataudi tõttu hukkunud loomade väärtus ja saastunud sööt ning inventar juhul, kui loomapidaja on täitnud kõiki nõudeid.

Recommended Posts