Pressiteade
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
7. detsember 2022

PRIA alustas aasta suurimate toetusrahade väljamaksmisega – otsetoetused jõuavad klientideni jõuludeks 

PRIA alustas otsetoetuste väljamaksmist. Esimesed toetusrahad jõuavad taotlejate arvele täna, 7. detsembril. Toetused makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt jõuludeks.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive sõnul jõuab detsembris taas põllumeesteni suurima taotlejate arvu ja rahalise mahuga ühtne pindalatoetus. See on aasta lõpus kindlasti abiks keerulise majandusliku olukorra leevendamisel. Võrreldes eelnevate aastatega on sel aastal ühtse pindalatoetuse taotlejate arv mõnevõrra vähenenud, kuid rahaliselt on makstav toetussumma suurem kui kunagi varem.

Ühtset pindalatoetust taotles tänavu kokku 13 593 põllupidajat ligi 969 tuhandele hektarile.

2022. aasta otsetoetuste ühikumäärad kinnitati 29. novembril. Palume klientidel arvestada, et iga toetusliik laekub tema arvele eraldi maksena ning raha võib arvelduskontole jõuda erinevatel kuupäevadel. Kliendini jõuab lõplik summa – määratud toetustest on juba tehtud vajalikud vähendused ja tasaarveldused ning füüsiliste isikute toetustelt on kinni peetud tulumaks.

Käesoleval aastal on otsetoetuste eelarve üle 193,5 miljoni euro.

Andmeid enda toetuse laekumise kohta saab taotleja vaadata e-PRIAteenuses „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui PRIA on tema maksekorralduse kinnitanud. Lõplikud andmed kõigi makstud otsetoetuste kohta avaldame oma kodulehel siis, kui kõik otsused on kinnitatud.

Recommended Posts