Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
06.12.2022

 

Turustatav külviseeme peab vastama nõuetele

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) 2022. aasta kontrollide käigus tuvastati pakendamise ja turustamise nõuetele mittevastavusi viiel korral. Turult eemaldati 1016 idanevusnõuetele mittevastavat seemnepakendit.

PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakonna nõuniku Piia Puusepa sõnul tegid nad 2022. aasta jooksul 73 külviseemne pakendamise ja turustamise kontrolli, mille käigus tuvastati nõuetele mittevastavusi viiel korral. „Kolme juhtumi puhul oli tegemist Euroopa Liidu ühtsesse sordilehte registreerimata või sealt kustutatud sortide seemnete turustamisega,“ kommenteerib Puusepp. „Ühe juhtumi puhul puudusid keemiliselt töödeldud seemnete pakendil ohutuslaused ning ühe juhtumi puhul turustati idanevuse nõuetele mittevastavat seemet,“ jätkab ta.

Aasta esimese kolme kuu jooksul võeti köögiviljaseemnete hulgimüügiga tegelevate ettevõtete kontrollide käigus 111 kontrollproovi seemne idanevuse määramiseks. „Idanevuse nõuetele mittevastavaid seemnepartiisid tuvastati 13 korral,“ sõnab Puusepp ja lisab, et selle tulemusel eemaldati turult 1016 idanevusnõuetele mittevastavat seemnepakendit.

Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab meelde, et põllu- ja köögiviljakultuuride puhul on lubatud turustada vaid Euroopa Liidu ühtsesse põllu- või köögiviljakultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud ja nõuetele vastavat seemet.

Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile või selle sisse. Kui seemne keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, siis esitatakse taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, hoiatuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.

Seemne turustamiseks loetakse selle müügiks pakkumist, müügi eesmärgil omamist, müümist või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmist.

Recommended Posts