Maaelu Edendamise Sihtasutus
PRESSITEADE
05. märts

 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu otsustas reedel 3,8 miljoni euro eraldamise erakorralise toetuse maksmiseks ning toetustingimused lihaveiste, maheteravilja ja mahemunakanade kasvatuse toetamiseks.

„MESi eesmärk on toetada ja elavdada maapiirkonna ettevõtlust ning eriti oluline on see praeguse kriisi ajal, mil COVID-19 pandeemia on oluliselt mõjutanud eri valdkondade ettevõtjate tegevust. MES on oma põhitegevuse kõrvalt ka varem põllumajandussektorit erakorraliselt toetanud,“ lausus MESi nõukogu esimees Andres Oopkaup.

„MESi erakorraline toetus on osa suuremast kriisipaketist, millega toetatakse põllumajandustootjaid koroonakriisi kahjudega toimetulekul kokku 15,8 miljoni euroga. Toetus piimakarjakasvatajatele, seakasvatajatele, lamba- ja kitsekasvatajatele, vutikasvatajatele ning kartuli-, köögivilja- ja maasikakasvatajatele 12 miljoni euro ulatuses makstakse põllumeestele PRIA kaudu. Ülejäänud erakorralise toetuse raames toetatavad sektorid saavad toetuse MESi kaudu,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „PRIA kaudu antava erakorralise toetuse tingimused kinnitasime selle nädala alguses.“

MESi erakorraline toetus jaguneb valdkonniti järgmiselt: 2,2 miljonit eurot lihatõugu veiste (sellest 1,1 miljonit eurot ammlehmade ja 1,1 miljonit eurot lihatõugu veiste), 0,1 miljonit eurot mahemunakanade ja 1,5 miljonit eurot maheteravilja kasvatamise toetamiseks.

Taotlusi võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet vastu e-pria kaudu 15.–22. märtsini.

Erakorralise toetuse täpsemad tingimused („Covid-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjatele ja toetuse taotluste menetlemise kord“) avaldatakse MESi kodulehel www.mes.ee alates 8. märtsist.

Recommended Posts