Põllumajandus- ja Toiduamet

PRESSITEADE

05.03.2021

 

 

Põllumajandus- ja Toiduamet on kontrollinud võimalikku linnugripi levikut kodulindudel Haljala, Viru-Nigula ja Rakvere vallas asuvas piirangutsoonis, mis jääb taudipunktist 10 kilomeetri raadiusesse. Lindudelt on võetud proove ning lindude grippi tuvastatud ei ole.

 

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul on piirangutsoonis viimastel nädalatel toimunud aktiivne järelevalvetegevus. „OÜ Telo Talust kolme kilomeetri raadiusesse jäävatest linnupidamishoonetest on võetud lindudelt proovid ning need on osutunud negatiivseks. Samuti on kontrollitud linnupidajaid, kes jäävad 10 kilomeetri järelevalvetsooni. Lindudel haigustunnuseid pole tuvastatud,“ selgitas Sammel. Endiselt kehtivad piirangutsoonis kitsendused, mis puudutavad näiteks lindude liikumist ühest lindlast teise.

 

Taudipunktis OÜ Telo Talus on tänaseks teostatud mitu desinfitseerimist, koristatud on lindudele mõeldud hoone ning viidud hävitamisele sööt, lauda inventar ja muud lindudega kokku puutunud materjalid. „Siiski ei tähenda see veel seda, et linnupidaja saaks uued linnud võtta. Karantiin lõpetatakse alles 21 päeva pärast puhastamist ja desinfitseerimist,“ kirjeldas Sammel.

 

Piirangutsoonis kontrolliti 20 linnupidajat (05.03 seisuga). Hetkel on kontrollimata kolm linnupidajat, kes on äsja end registrisse lisanud. Neid kontrollitakse lähiajal. Amet tunnustab nimetatud piirkondade linnupidajaid, kellega koostöös on järelevalve kulgenud sujuvalt.

 

Põllumajandus- ja Toiduametit on aktiivselt teavitatud hukkunud vee- ja metslindudest ning röövlindudest. Amet korraldab kõigi surnuna leitud vee- ja röövlindude kokku kogumise ning nõuetekohase hävitamise. Palume olla mõistvad ning varuda kannatust, kuna samas piirkonnas võib olla mitmete hukkunud lindude teateid, mille kokku korjamisega tegeletakse.

 

Hukkununa leitud lindudelt on võetud proove lindude gripile. Tänaseks on tuvastatud kokku üheksa lindude gripile positiivset veelindu.

Andmetega on võimalik tutvuda siin.

Linnugripi peamised sümptomid:
–    harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
–    isutus, uimasus kõhulahtisus;
–    linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
–    munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
–    hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
–    ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
–    enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
–    juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
–    välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
–    Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
–    Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuletab kõikidele põllumajanduslindude omanikele meelde kohustust registreerida oma lindude pidamise koht PRIA põllumajandusloomade registris. Registreerima on oodatud ka mõne kana pidajad. Ainult niimoodi saab amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajale toeks.

Juhendi, kuidas põllumjanduslinde registreerida, leiate siit.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebook kontolt.

Recommended Posts