Copa-cogeca
PRESSITEADE
05.12.2018

#GrowNoThrown – Copa ja Cogeca käivitas uue digitaalse portaali, et suurendada põllumajandussektori pühendumust toidu raiskamise ja jäätmete vastu võitlemisel.

Need, kes on teadlikud ajast, ressurssidest ja pingutustest, mis kuluvad toiduainete kasvatamiseks, ei taha näha toidu raiskamist. Sellel nädalal toimunud COP24 algusega otsustati ELi põllumajandustootjate ja ühistute organisatsioonide poolt käivitada uus veebiportaal, et jagada häid tavasid ja konkreetseid projekte toidu kadude ja jäätmete vähendamise kohta kogu ELis.

Konkreetsed edulood on sageli rohkem inspireerivad kui toidujäätmetega seotud kõned. Sellepärast on täna Copa ja Cogeca poolt loodud uus algatus keskendunud peamiselt parimate näidete jagamisele, kutsudes ühtlasi kogu Euroopa põllumajandustootjaid üles jagama oma igapäevast pühendumust piirata toidu raiskamist ja kadu ühise teemaviite all: #GrowNoThrown (Kasvatatud mitte visatud).

Toidukao ja toidu raiskamise ennetamine ja vähendamine on ülemaailmne prioriteet, mis aitab tagada jätkusuutliku tuleviku. Copa ja Cogeca usub, et ELi Komisjoni Toidukadu ja Toidu Raiskamine platvormi ELi platvormi loomine on olnud väga positiivne algatus, mis võimaldab vahetada parimaid näiteid ja toetada erinevate osalejate tegevust ja arutelude korraldamist. Pannes ELi põllumajandussektoril tugevama keskendumise ringmajandusele, on suurepärane võimalus, et kogu sektor on sellele kindlalt pühendunud.

Euroopa tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis rõhutas algatuse ajal: “Praegune toidujäätmete olukord ELis on jätkusuutmatu. Uue Copa ja Cogeca portaali käivitamine täidab täna seda kui meeldetuletusena ning hoiab meie ühist pühendumust saavutada eesmärk vähendamaks toidujäätmeid poole võrra ning toiduainete kadu tootmis- ja tarneahelates 2030. aastaks. Põllumajandustootjatel on selles oluline roll ja mul on hea meel näha selliseid Euroopa põllumajandussektori algatusi. Ma arvestan neid oma tugevate liitlastena, kes võitlevad toidukadude ja jäätmete vastu. ”

Pekka Pesonen, Copa-Cogeca peasekretär lisas: “Oma igapäevases ärivaldkonnas on ELi põllumajandustootjad ja nende ühistud kaasatud paljudesse algatustesse, mille eesmärk on vältida ja vähendada toiduainete kadu ja toidujäätmeid. Need hõlmavad uuenduslikku koostööd, uut toidukultuuri, sihtotstarbelist teadlikkuse tõstmise kampaaniat, avaliku- ja erasektori partnerlust, uusi bioloogilisi ettevõtteid, kaasaegseid põllumajandustehnikaid, mis aitavad kaasa uute ideede loomisele ja laiendamisele. Nüüd on aeg süveneda olemasolevatesse algatustesse, neid edendada ja innustada rohkem osalejaid ühinema. ”

Külastage ka platvormi ja lugege selle juurde kuuluvat brošüüri aadressil http://grownnotthrown.eu

Omaalgatuse võidelda toidujäätmetega saate esitada sellel lingil: https://form.jotformeu.com/83324576649367

Tõlked (Prantsuse, Itaalia, Hispaania, Saksa, Poola) on varsti kättesaadavad www.copa-cogeca.eu

 

Lisainformatsioon:
Javier Valle
Senior Policy Advisor
javier.valle@copa-cogeca.eu

Ksenija Simovic
Communications Officer
Ksenija.simovic@copa-cogeca.eu

Recommended Posts