1.12 – PRIA otsustab otsetoetuste ja pindala üleminekutoetuste ühikumäära

PRIA teeb otsetoetuste taotluse (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTK) ja pindala üleminekutoetuste (PTO, SEL) rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse

1.12 – tahe- ja sügavallapanusõnniku laotamine keelatud

1.12 – tahe- ja sügavallapanusõnniku auna ladustamine keelatud

18.12 – hilisem kuupäev Keskkonnaametile sõnniku auna ladustamise teavitamisest, kui soovid hakata aunastama alates 1.01.2019 vähemalt 25% kuivainesisaldusega sõnnikut 8 või 24 kuuks. Jälgi aunastamise tingimusi.

keskkonnasõbraliku majandamise toetus ehk KSM (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018007

1.12 – esimesel kohustuseaastal peab olema KSM algkoolitus läbitud

1.12 – mullaproovide tähtaeg. Tutvu täpsemalt mullaproovide nõude tingimustega

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018009

1.12 – esimesel kohustuseaastal peab olema keskkonnasõbraliku aianduse koolitus läbitud

keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018008

1.12 – mullaproovide tähtaeg, kui varem on vastavaid mikroelemente juba määratud. Tutvu lähemalt mullaproovide nõude tingimustega.

Piirkondlik veekaitse toetus (hetkel veel eelnõu, aga seda toetust saab taotleda vaid nitraaditundlikul alal. Toetusel on kaks tegevust – 60%-ne talvine taimkate ning kaitsmata alade rohumaa hoidmine)

1.12 – teisel kohustuseaastal peab olema veekaitsekoolitus läbitud

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122017045

4.12 – EPKK korraldab Veeseaduse õppepäevad Viljandimaal. Täpsem info: www.epkk.ee

Loomade heaolu toetus. Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018012

1.-31.12 – veiseid, sh vasikaid, lambaid ja kitsi peetakse nõuetekohases loomakasvatushoones või rajatises (teisi loomagruppe aastaringselt)

 

Recommended Posts