Veterinaar- ja Toiduamet
PRESSITEADE
21.05.2019 

Veterinaar- ja Toiduamet korraldab eriti ohtliku loomataudi õppuse

Veterinaar- ja Toiduamet korraldab 22. mail Tartu vallas, Kukulinna külas asuva Jampo sigala territooriumil suu- ja sõrataudi regionaalse õppuse.

Terve päeva kestev õppus koosneb väli- ja staabiõppusest, mille käigus mängitakse läbi eriti ohtliku loomataudi tõrjumist.

„Õppuse eesmärgiks on harjutada koostööd teiste kaasatud asutustega eriti ohtliku loomataudi puhkemisel,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti kriisijuht Heidi Käär. „Harjutame ka sündmuspaiga tööde juhtimist, taudipunkti lokaliseerimist, teede sulgemist ja ümbersõitude märgistamist ning muid tegevusi.“

Õppusel osalevad lisaks Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa-Tartumaa piirkondlikule keskusele veel Tartu vald, Maanteeamet, Päästeameti Lõuna päästekeskus, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur, Keskkonnaamet ja Vireen AS.

Õppuste ajal võib liiklus Jampo sigala vahetus läheduses olla häiritud. Palume kohalikel elanikel ja ettevõtetel suhtuda õppuste läbiviimisesse mõistvalt. Õppuse korraldajad teevad omalt poolt kõik, võimalikult vähe tavapärast liiklust häirida.

Taust:

Loomataud loetakse eriti ohtlikuks, kui see levib kiiresti loomapopulatsioonis, põhjustab ulatuslikku haigestumist ja suurt suremust ning sellega võib kaasneda suur majanduslik kahju. Ohtlik on ka selline loomataud, mis kujutab tõsist ohtu inimese elule ja tervisele. Eriti ohtlikud loomataudid on näiteks sigade Aafrika katk, suu- ja sõrataud ning lindude gripp.

Lisainformatsioon:
Heidi Käär
Veterinaar- ja Toiduameti kriisijuht
heidi.käär@vet.agri.ee
tel +372 5663 9346

Recommended Posts