21/05/2019
Copa-Cogeca
Pressiteade

 Põllumajandustootjad tervitavad uue väetiste määruse vastuvõtmist, lootes, et see vähendab üha kasvavaid põllumajandustootmise kulusid

Nõukogu on täna vastu võtnud uue väetamistoodete määruse ja see peaks jõustuma hiljemalt 2019. aasta juuliks. Uue määrusega ühtlustatakse mineraal- ja orgaaniliste väetiste, kontrollitud vabanemisega väetiste ja biostimulantide turuleviimise eeskirjad. Samuti sätestab see ühtsed piirmäärad raskmetallidele, saasteainetele ja patogeenidele.

Uued eeskirjad peaksid suurendama CE-märgisega orgaaniliste väetiste tootmist ja kättesaadavust. Samuti peaksid nad andma Euroopa põllumajandustootjatele suurema valiku väetistoodete kohta, suurendades konkurentsi väetistoodete vahel ja pakkudes asendusvõimalusi.

Euroopa põllumajandustootjad tervitavad seda uudist, sest nad on teiste maailma tootjatega võrreldes ebasoodsas konkurentsis. See ebavõrdsus on tekkinud seetõttu, et Euroopa mineraalväetiste tootjad on rahvusvahelise konkurentsi eest kaitstud hõivemüügivastaste tollimaksude ja tollitariifidega ELi piiril. Arvestades, et mineraalväetised moodustavad kuni 45% ELi põllukultuuride tootmiskuludest ja et teravilja turuhinnad on madalad, põhjustab see ebasoodne olukord kulude-hinnasurve ning sööb ära põllumajandustootjate tulu.

Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen juhib tähelepanu sellele, et „ELi teraviljasektor on viimastel aastatel kaotanud märkimisväärse turuosa, langedes kolm aastat tagasi maailma suuruselt teiselt eksportijalt neljanda suurima eksportijani täna. Väetise hinnad ELis on palju kõrgemad kui teistes maailma piirkondades, kuid ELi põllumajandustootjad ja nende ühistud müüvad nisu ja muid teravilju ekspordiks või Euroopa turule maailmaturuhindadega. Selline olukord on tekitanud ebavõrdsuse, mis kahjustab ELi põllumajandustootjate sissetulekut. Loodame, et uus määrus aitab Euroopa põllumajandustootjatel leida uusi alternatiive, et nad saaksid oma sisendkulusid vähendada. ”

 

Tõlked (prantsuse, itaalia, hispaania, saksa ja poola keelde) on kättesaadavad: www.copacogeca.eu

 

Recommended Posts