Veterinaar- ja Toiduamet
PRESSITEADE
21.02.2019

Veterinaar- ja Toiduamet avas eelmisel aastal neli uut turgu loomsete toodete eksportimiseks EL välistesse riikidesse

2018. aastal avati uus turg kalatoodetele Montenegrosse, piimatoodetele Mehhikosse, piimakäitlemisettevõtetele Tšiili ja imikupiima asendajale Hiina Rahvavabariiki.

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) kauplemise ning impordi ja ekspordi osakonna juhataja Regina Pihlakas tõi välja, et tegemist on igati tubli tulemusega. “Turgude avamine on pikk ja aeganõudev protsess, kuid võrreldes 2017. aastaga avati üks turg rohkem.”

Turgude avamisega kaasneb tihtipeale ekspordivaldkonna küsimustiku täitmine. Viimane annab sihtriigile ülevaate VTA järelevalve protseduuride kohta. Samuti võib sihtriik esitada esmase küsimustiku põhjal lisaküsimusi. Eelmisel aastal vastati neljale küsimustikule.

“Oleme välja arvestanud, et ühe turu avamise puhul kulus küsimustikule kokku 800 tundi, mis teeb kokku 100 tööpäeva ning see nõudis nelja osakonna panust, ” selgitas Pihlakas küsimustiku täitmise ajamahukust.

Ekspordivaldkonna küsimustikule võib järgneda inspekteerimine. See tähendab seda, et sihtriigi ametnikud tulevad Eestisse, et järelevalve protseduuride efektiivsuses ja ettevõtete nõuetele vastavuses veenduda. Inspekteerimise käigus külastatakse erinevaid ettevõtteid, kes soovivad oma toodangut konkreetsesse sihtriiki turustada. Eelmisel aastal inspekteeriti VTA järelevalvesüsteemi ja ettevõtteid Hiina Tolliameti ning Hongkongi pädeva asutuse poolt.

Käesolevasse aastasse on planeeritud neli inspekteerimist sihtriikide pädevate asutuste poolt. Aprillis hindavad Austraalia ametnikud VTA järelevalve korraldust ning ettevõtteid. Eesmärgiks on avada Austraalia turg elushobustele, hobuste paljundusmaterjalidele ning lemmikloomadele (koerad, kassid). Mais toimub samuti Austraalia pädeva asutuse audit lõheliste turu avamiseks. Lisaks sellele on VTAd inspekteerimise plaanist teavitanud Venemaa, kes soovib tulla hindama kalaettevõtteid. Samuti on VTA tulenevalt Eesti veisekasvatussektori soovist edastanud kutse Aserbaidžaani pädevale asutusele tulla turu avamiseks hindama Eesti elusveiste valdkonda.

Veterinaar- ja Toiduamet seisab tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis. Selleks teeb amet järjepidevat kontrolli nõuete täitmise üle kogu toidukäitlemise ahela ulatuses: loomakasvatusest, toidu tootmisest ja töötlemisest kuni toidu tarbijani jõudmiseni.

Recommended Posts