Põllumajandusuuringute Keskus
PRESSITEADE
05.02.2020

Valmis ettevõtete toetusvajaduse uuring

Põllumajandusuuringute Keskuse äsja lõpetatud põllumajandustootjate, toiduainetööstuste ja maaettevõtjate toetusvajaduse uuringu aruandest selgub, et valdav osa ettevõtjatest hindab kõige olulisemaks investeeringuks tootmisseadmete ja taristu uuendamist.

Uuringu käigus läbi viidud erinevate sihtrühmade küsitlusest selgus, et tootmisseadmete soetamist hindas oluliseks kuni 86% ja taristu arendamist kuni 62% ettevõtetest. Põllumajandustootjad peavad oma konkurentsivõime edendamisel kõige olulisemaks investeeringuid tootmisseadmetesse, maa ostuks ja rajatiste parendamiseks.

Keskkonnainvesteeringutena märkisid põllumajandustootjad vajadust veeressursside kaitseks, uute ja täppistehnoloogiate kasutusele võtmiseks. Toiduainetööstused kavandavad investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse ja õhusaaste vähendamisse.

Detailsem taristuinvesteeringute analüüs näitas, et kõikides sektorites on võrdselt esiplaanil energiasüsteemide investeeringud, mis tagaksid stabiilse elektrivarustuse ning võimsuse. Samuti pidasid kõik sihtrühmad oluliseks investeerimist juurdepääsuteede ja kiire internetiühenduse arendamiseks.

Milline on investeerimisvõimekus äärepoolsemate piirkondade ettevõtjatel ning millised on uuringus väljatoodud soovitused, sellest täpsemalt uuringu „Põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajadused ja võimalik sekkumisloogika“ aruandest.

Aruanne ja uuringut tutvustav ettekanne on kättesaadav Põllumajandusuuringute Keskuse veebilt: https://pmk.agri.ee/et/04-02-2020-toetusvajaduste-uuringu-tutvustamine
Uuringu viis läbi Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond Maaeluministeeriumi tellimusel. Lisainfo maainfo@pmk.agri.ee

Recommended Posts