Pressiteade
9. märts 2022
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

Käesoleval aastal saab PRIAst taas taotleda investeeringutoetust põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamiseks. Taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 9.-17. märtsini.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: „Juhime taotlejate tähelepanu sellele, et algava vooru puhul on toetuse saamise tingimustesse sisse viidud mitmeid muudatusi. Näiteks on oluliselt muutunud taotluste hindamise põhimõtted ja eelistatud on investeeringud, mis panustavad keskkonnasäästlikesse lahendustesse. Täpsustatud on ka toetuse sihtgruppi. Palume taotlejatel kindlasti vaadata infot PRIA kodulehel, et teaks kõigi muudatustega arvestada.“

Toetuse käesoleva taotlusvooru jaoks on eelarves planeeritud 25 miljonit eurot. Eelarve jaguneb erinevate valdkondade vahel järgmiselt:

1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 7 500 000 eurot;

2) piimatootmine – 7 500 000 eurot;

3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 000 000 eurot;

4) muu põllumajandustootmine – 5 000 000 eurot.

Toetuse abil on võimalik soetada põllumajandustootmises vajalikke masinaid ja seadmeid, ehitada ja rajada tootmishooneid ning nende juurde kuuluvaid taristuid, teha investeeringuid bioenergia tootmiseks jne.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta käesoleval programmiperioodil on kokku 500 000 eurot.

PRIA teeb otsused taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt 26. juulil 2022.

Täpne info toetuse tingimuste kohta on leitav meetme määrusest ja PRIA kodulehe toetuse lehelt.

Taotlejad saavad abi küsida PRIA investeeringutoetuste infotelefonilt 7377 678.

Recommended Posts