Maaeluministeerium
PRESSITEADE
09.03.2022

 

Maaeluminister allkirjastas määruse „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muutmise eelnõu, millega laiendatakse toetuse taotlejate sihtgruppi.

Kui seni sai toetust taotleda üksnes põllumajanduse valdkonnas tegutsev ettevõtja, kelle müügitulu oli vahemikus 4000–14 000 eurot, siis edaspidi määratletakse väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse sihtrühm esmalt põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtuse alusel. Alates sellest aastast saavad toetust taotleda ka need põllumajandustootjad, kes on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ja kelle põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–50 000 eurot. Seega võetakse arvesse eelnenud majandusaastal majapidamises kasutuses olnud põllumajandusmaad kasvatatavate kultuuride kaupa ja põllumajandusloomade arvu, mille põhjal arvutatakse ettevõtte majanduslik suurus.

„Müügitulu nõude asendamine põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtuse nõudega võimaldab edaspidi toetust taotleda ka sellistel väikestel põllumajandustootjatel, kelle müügitulu on vähenenud viimastel aastatel aset leidnud sündmuste, nagu näiteks koroonaviiruse leviku tõttu,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

„Muudetud määruses võetakse senisest enam arvesse seda, et müügitulu mõjutavad sageli paljud põllumajandustootja tegevusest sõltumatud asjaolud ja tegurid. Majanduslikult keeruline olukord avaldab suurt mõju eelkõige väikestele põllumajandustootjatele, mistõttu on senisest olulisem soodustada ka neil investeeringute tegemist,“ selgitas maaeluminister.

Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 eurot ühe taotleja kohta. Tänavune taotlusvoor toimub aprillikuus. Täpsem teave toetuse tingimuste kohta avaldatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kodulehel.

Recommended Posts