Maaeluministeerium
PRESSITEADE
29.06.2018

2. juulil algab Peipsiveere arenguprogrammi taotluste vastuvõtt

Esmaspäeval, 2. juulil algab Peipsiveere arenguprogrammi eeltaotlusvoor, mis on avatud 20. juulini 2018.  Programmi eesmärk on toetada projekte, mis aitavad tugevdada Peipsiveere arengueelduseid ja neid paremini kasutada.  

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul tagab järjepidev Peipsiveere arenguprogrammi toetamine Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse säilimise ja ettevõtluse arengu. „Peipsiveere arenguprogrammi kaudu arendatakse kohalikku ettevõtluskeskkonda, koolitatakse inimesi ning turundatakse Peipsiveere piirkonda. Ühtlasi on see kaasa aidanud ka piirkonnas oluliste traditsioonide säilimisele, mis tagab vanausuliste kultuuripärandi jätkumise,“ lisas maaeluminister Tamm.

Peipsiveere arenguprogrammi rakendamise piirkond on territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras Peipsiveere arenguprogrammi rakendamise piirkonnale (endine Alajõe, Iisaku, Lohusuu ja Tudulinna vald Ida-Viru maakonnas, Mustvee linn, Pala ja Kasepää vald Jõgeva maakonnas, Kallaste linn, Meeksi, Vara, Võnnu, Piirissaare, Peipsiääre ja Alatskivi vald Tartu maakonnas) haldusreformile eelnenud piirides. Toetust saab taotleda mittetulundusühing ja sihtasutus ning Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Kastre, Räpina ning Tartu vald.  Programmi kaudu saab taotleda toetust projektide elluviimiseks, tegevustoetust ning toetust välisabiprojektide kaasrahastamiseks. Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 32 000 eurot. Ettevõtlusnõustamise tugiteenuse ja tegevustoetuse puhul on toetuse suurus kuni 20 000 eurot. Toetuse määr on 85 protsenti abikõlblikest kuludest.

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Tartumaa Omavalitsuste Liidule elektrooniliselt meiliaadressil tol@tartumaa.ee või paberil aadressil Tartumaa Omavalitsuste Liit, Riia 15, 51010 Tartu, perioodil 02.‒20.07.2018. Rohkem teavet leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt www.tartumaa.ee või kirjutades meiliaadressil heili.uuk@tartumaa.ee.

Recommended Posts