Juunis 2018 ilmus käsiraamat “Põllukultuuride kahjustajad ja nende tõrje”.

Käsiraamatut jagatakse Eesti Taimekasvatuse Instituudi poolt korraldatavatel üritustel.

Käsiraamat on kättesaadav ka elektrooniliselt: http://taim.etki.ee/taim/public/pdf/Trukised/Pllukultuuride_kahjustajad.pdf

Väljaandja: Eesti Taimeksvatuse Instituut

Käsiraamat on koostatud “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Recommended Posts