Eestis on üle 2 miljoni hektari metsa, üle 1,2 miljoni hektari põllumaad ja ainult tuhatkond talunikku. Viimaste arv aastalt aastale kahaneb, kuid viimasel kümnendil on antud valdkonnas toimunud kõige enam muutusi, tehes suuri arenguhüppeid. Seda just väikestes peretaludes, mis on oma suuruse, tootmisviiside ja toodangu poolest väga mitmekesised. Tänu sellistele usinatele talunikele on meil olemas nii mahetoit, kitse-, lamba- ja lihaveisekasvatus kui ka köögivilja-, marja-, ja ravimtaimede kasvatus ning palju muud taolist.

Kui tööstuslikele tootmistele on tihti omane anonüümne masstoode, siis iga talutoote taga on kindel inimene, kes vastutab ja hoolitseb, et kõik tooted oleksid täpsed sellised, milliseid ta ka ise tarbida tahab. Just isiklik hool, suhtumine  ja armastusega toodete valmistamine on see, mis teeb talutoidu eriliseks. Selline isiklik vastutus pole seotud üksnes sooviga tagada toodete kvaliteeti, vaid hoolitseda ka keskkonna ja loomade heaolu eest. Nii näiteks pääseb valdav osa taludes peetavast piimakarjast karjamaadele värske õhu ja päikese kätte. Selline loomapidamise viis annab eelduse kvaliteetsete ja maitsvate toodete valmistamiseks. Lisaks kuna talupered elavad ise oma põldude keskel, on nad ka kõige enam motiveeritud tootma põllumajandussaadusi ümbritsevat keskkonda säästvalt. Nii hoiavad nad puhtana ka oma kodupiirkonna elukeskkonna. See on ka tihti põhjuseks, miks valdav osa mahetoodetest toodetakse peretaludes.

Järjest suurenev konkurents paneb ka talunikke üha enam mõtlema tootearendustele, otsides aina enam uusi innovaatilisi võimalusi oma toodangu väärindamiseks. Sellised väiketootjad soovivad muuta eestlaste armastatud traditsioonilisi maitseid põnevamaks, et läbi selle pakkuda tarbijatele kvaliteetset kodumaist toodangut, mis on valmistatud meie oma taludes – selline talutoode on tõeline päike sinu toidulaual. Võiks ka öelda, et talutoit on kasvatatud ja valmistatud suure vastutustunde ja südamega, millesse talunikud panustavad oma parimad oskused. Nii võib näiteks kohalike talutoodete seast leida nii „Ehtne talutoit“ märgiga pärjatud itaaliapäraseid burratasid, põnevaid kasemahlajooke kui ka õunstroopi ning veel palju muud.

Sellist südamega valmistatud talutoitu võib pidada meie lihvimata teemandiks, tõeliseks premium tooteks, mis võiks olla meie väikese Eesti visiitkaardiks. Sellised talutootjad ja ehtsad talutooted vajavad märkamist ning suuremat tunnustamist, sest tänu nendele hoiame au sees väikekohti, unustuse hõlma vajuvaid traditsioone ja tõeliseid ehedaid kodumaiseid maitseid.

Aitäh, et täidad oma pere kõhud Eesti talutoiduga!

Maitsekaid jõulupühi!

Kerli Ats
Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht

Recommended Posts