PRESSITEADE
Veterinaar- ja Toiduamet
Maaeluministeerium
03.06.2020

2019.aastal võeti taimekaitsevahendite jääkide uurimiseks rohkem proove, kui eelneval aastal ning piirnormi ületusi tuvastati vähem. Nõuetele mittevastavusi tuvastati 384st proovist neljal juhul.

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on nii sissetoodavast kui ka kohalikust toidust taimekaitsevahendite jääkide kontrollimine vajalik, et kaitsta Eesti inimeste toidulaua ohutust. “Seekordsed tulemused näitavad jätkuvalt, et eestlaste toidulauale jõudev toit on valdavalt nõuetekohane ning toiduohutus tagatud,” sõnas Aller.

VTA toiduosakonna peaspetsialist Kristi Kallipi sõnul uuritakse TKV jääkide sisaldust toidus igal aastal. „Sel aastal tuvastati nõuete eiramine kahe mahetoidust ja kahe tavatoidust võetud proovi analüüsitulemuste alusel. Kõikidel mittenõuetekohasuste tuvastamise juhtudel alustati koheselt menetlust asjaolude selgitamiseks,“ ütles Kallip.

Täiendavad andmed ja selgitused leiate aruandest, mis asub ameti kodulehel.

Taust

Kaasaja põllumajanduse lahutamatuks osaks on taimekaitsevahendite (TKV) kasutamine, mida tuleb teha kooskõlas nõuetega, et ei ohustataks keskkonda ja inimeste tervist.

Aruanne koondas kokku proovide analüüsitulemused, mis tehti VTA toiduohutuse kontrolli raames ja PMA taimekaitsevahendite kasutamise järelevalve käigus. VTA võttis 2019. aastal toidust kokku üle 5500 proovi, uurides nii taimekaitsevahendite jääkide esinemist, erinevate haigusetekitajate leidumist, raskemetallide sisaldust ning muid olulisi toiduohutuse näitajaid erinevate toiduliikide puhul.

TKV toimeainete jäägid ei kujuta automaatselt ohtu inimese tervisele, kuna normid on kehtestatud varuga. Toidust tulenevate ohtude riskide hajutamiseks on tarbijal soovituslik toituda tasakaalustatult ja mitmekesiselt.

Võrreldes 2018. aastaga võeti TKV jääkide uurimiseks 23% rohkem proove. 2018. aasta tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Recommended Posts