PRESSITEADE
Maaeluministeerium
25.06.2019 

Rahvusvahelise operatsiooni Silver Axe IV käigus peatati 550 tonni ebaseaduslikke taimekaitsevahendeid

Rahvusvahelise operatsiooni käigus kontrollisid pädevad asutused Euroopa suurtes sadamates, lennujaamades ning maismaa piiripunktides mitmeid saadetisi. Kui 2018. aastal peatati 360 tonni,  siis sel aastal peatati koguseliselt 35% enam ehk 550 tonni ebaseaduslikke taimekaitsevahendeid. Selle kogusega on võimalik töödelda 49 000 ruutkilomeetrit ehk üle oleks saanud pritsida peaaegu kogu Eesti. 

Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunik Evelin Hillep tuletas meelde, et ebaseadusliku taimekaitsevahendi puhul ostad põrsast kotis – selle sisu kohta ei ole mitte mingit garantiid ja kasutamisega paned ohtu enda ja oma lähedaste tervise.

„Võltsitud taimekaitsevahendid sisaldavad koostisaineid, sealhulgas toimeaineid, mis on halva kvaliteediga või vales annuses. Samuti võivad need sisaldada suvalises koguses mis tahes aineid, sealhulgas keelatud aineid ja koostisosi; lisaks võivad need olla saadud originaalse taimekaitsevahendi lahjendamise teel,“ rääkis Hillep.

Operatsiooni Silver Axe käigus keskendutakse eelkõige ebaseaduslike taimekaitsevahendite kättesaadavaks tegemise ning müügi tabamisele, sh intellektuaalse õiguse rikkumise tuvastamisele.

Kogu operatsiooni käigus vahetasid Europoli eksperdid operatsioonis osalevatest riikidest saadud andmeid ja suhtlesid 34 taimekaitsevahendite tootmises ja kauplemises osalenud erasektori sidusrühmaga. Samuti kontrolliti tootjaid ning ümberpakendajaid.

Võltsitud taimekaitsevahendite ja ebaseadusliku taimekaitsevahendite äri kaudu inimeste tervise ohtu seadmine on üleilmne probleem. Seda saab lahendada riikide ja asutuste koostöös inimeste teadlikkuse tõstmise ja organiseeritud tegevuse tõkestamise kaudu.

Taimekaitsevahendid on võltsijatele atraktiivsed kõrge marginaali tõttu, kuid võrreldes näiteks võltsitud CD-plaatidega on võltsitud taimekaitsevahendid reaalselt ohtlikud inimeste tervisele ning keskkonnale. Tegelikkuses on ebaseaduslike taimekaitsevahenditega kaasnevad mõjud veelgi ulatuslikumad ning komplekssemad.

Rahvusvahelises operatsioonis Silver Axe IV osalesid Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Eesti, Läti, Taani, Leedu, Prantsusmaa, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Leedu, Luxemburg, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Šveits, Ühendkuningriik, Ukraina, Madalmaad ning Itaalia.

Ebaseaduslike taimekaitsevahendite kauplemise ja kasutamise ohud ning riskid:

– oht inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale;
– risk kaotada saak ja sissetulek;
– toiduohutuse risk;
– taimekasvatussaaduse tõrjumine toidu(tarne)ahelast;
– julgeoleku ja ohutuse risk;
– mõjutab negatiivselt ettevõtete toimetulekuvõimekust;
– õõnestab poliitika eesmärke ning mõjutab avalikkuse usaldust.

Loe lisaks: https://maablogi.wordpress.com/2019/03/15/ebaseaduslike-taimekaitsevahendite-kasutamine-on-ohtlik/

Recommended Posts