Pressiteade
7.12.2021

 

PRIA alustas 7. detsembril otsetoetuste väljamaksmist. Toetused makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt jõuludeks. Tänavune otsetoetuste eelarve on üle 190 miljoni euro.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive sõnul on otsetoetuste taotlemine ja menetlemine käesoleval aastal laabunud sujuvalt. Nii põllumehed kui PRIA töötajad on hästi toime tulnud ka COVID-19 tingimustes. Hea meel on selle üle, et võrreldes eelmise aastaga on taotletud pindala taas suurenenud. Põllupidajate jaoks on kindlasti oluline, et suurenenud on enamuse otsetoetuste hektaripõhised ühikumäärad.

Ühtse pindalatoetuse (ÜPT) taotlejaid oli tänavu kokku 13 976 ja ÜPTd taotleti kokku üle 969 tuhandele hektarile, mis on üle 2000 hektari rohkem kui eelmisel aastal.

Palume klientidel arvestada, et iga liiki toetus laekub eraldi maksena ning raha võib arvelduskontole jõuda mitmel erineval kuupäeval. Kliendini jõuab lõplik summa – määratud toetustest on juba tehtud vajalikud vähendused ja tasaarveldused ning füüsiliste isikute toetustelt on kinni peetud tulumaks.

Lõplikud andmed makstud toetuste kohta avaldame oma kodulehel siis, kui kõik otsused on kinnitatud. Andmeid enda toetuse laekumise kohta saab taotleja vaadata e-PRIAteenuses „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui PRIA on tema maksekorralduse kinnitanud.

Recommended Posts