Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda väljendasid juba käesoleva aasta mais maaeluministeeriumile saadetud arvamustes kartust, et väiketanklad võivad lõpetada EDK müügi ning sellest lähtuvalt võib märkimisväärselt väheneda EDK kättesaadavus tanklatest põllumajanduse ja kalandusega tegelevatele isikutele. Põllumeeste ühingute hinnangul ei ole kütuse kättesaadavuse halvenemine maapiirkondades aktsepteeritav. Samuti leiavad põllumeeste esindajad, et EDK väärkasutuse vähendamise kaudu saadud kokkuhoidu tuleks kasutada põllumajanduses kasutatava kütuse aktsiisisoodustuse suurendamiseks, sest Eestis maksustatakse põllumajanduskütust oluliselt kõrgemalt kui näiteks Lätis ja Leedus.

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil tutvustas maaeluminister Urmas Kuuse välja töötatud seaduseelnõud, mille eesmärgiks on vähendada erimärgistatud diislikütuse väärkasutust. Kuigi kütusemüüjate ja talunike esindusorganisatsioonid mõistavad igasuguse väärkasutuse tingimusteta hukka, on nad uue eelnõu suhtes kriitilised, kuna see võib kaasa tuua nii erimärgistatud diislikütuse (EDK) hinnatõusu tarbijale kui ka arvestatavalt väheneda selle kättesaadavust maapiirkondades.

Kütusesektori esindusorganisatsiooni Eesti Õliühing juht Mart Raamat selgitas, et kõigist võimalikest lahendustest valis riik sellise, mis seab just kütusemüüjatele suurema administratiivkohustuse. „Kui tankla soovib jätkata EDK müüki, siis tuleb teha kuni kuuekohaline investeering IT-süsteemide arendamiseks.“ Raamat nentis, et suure tõenäosusega tähendab see kõrgemaid hindasid põllumeestele ja kutselistele kaluritele. „Kahjuks on seda järjest rohkem meie kütuseturul näha, kus tarbija peab riigi põhjendamatud regulatsioonid omast taskust kinni maksma,“ sõnas Raamat.

Lähtudes Maksu- ja Tolliameti andmetest on erimärgistatud diislikütuse müük tanklatest 2021. aasta kolme esimese kvartali põhjal 29% madalam, kui mullu samal ajal. „Väiksematel maatanklatel tekib kindlasti küsimus, et kas juba praegu kõige väiksema müügimahuga toote müügi jätkamiseks on ikka mõistlik suurt investeeringut teha?“ Eesti Õliühingu tegevjuht märkis, et PRIA küsitlusele vastas tervelt 85% tanklapidajatest, et nemad ei ole valmis täiendavateks investeeringuteks. „Kardame küll, et EDK kättesaadavus võib reformi tõttu märgatavalt väheneda ja seda just piirkondades, kus kütust põllumeestele just kõige rohkem vaja oleks,“ nägi Raamat tulevikku tumedates toonides.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats rõhutas, et väärkasutuse vastu võitlus on oluline, kuid selleks on erinevaid meetodeid  ja valitud meetod ei tohiks halvendada erimärgistatud diiselkütuse kättesaadavust väiketalunikele. Kui suuremad põllumajandustootjad ostavad erimärgistatud diiselkütust reeglina hulgiostudena, siis väiketalunikud ostavad seda tanklatest. Uuele süsteemile üle minnes ei ole ilmselt paljud väiksemad tanklad võimelised lisainvesteeringuteks ja lõpetavad erimärgistatud diiselkütuse müügi. Lahenduseks võiks olla see, et riik aitab just väiksematel tanklatel vastavaid investeeringuid teha, selgitas Kerli Ats.

„Meie kindel seisukoht on see, et väiketalunikele peab säilima EDK kättesaadavus jaemüügis. Selleks tuleb leida riiklikud lahendused. Hind ei tohi ka kallineda. Põllumajanduses on paljud sisendihinnad viimasel ajal kasvanud, mis juba mõjutavad negatiivselt talunikke“ sõnas Ats.

Recommended Posts