PRIA alustas keskkonnatoetuste maksmist

588 loomapidajani jõuab ligi 0,7 miljonit eurot maaelu arengukava toetust ohustatud tõugu loomade kasvatamise eest. Kuu aja jooksul tahab PRIA loomapidajatele, põllumeestele ja poollooduslike koosluste hooldajaile välja maksta kokku kümmekond liiki toetustena üle 60 mln euro.

Maaelu arengukava põllumajanduslikud keskkonnatoetused, mahetoetus, loomade heaolu toetus aitavad põllumajandustootjatel majandada loodust ja keskkonda tavatootmisest vähem kahjustavalt. Kohalikku sorti taimede, ohustatud tõugu loomade ja Natura alal asuva põllumaa ning poollooduslike koosluste toetused motiveerivad säilitama pärandmaastikke ja loodusrikkusi ning Eestis aretatud sorte-tõuge.

Kõigi toetuste määramise tähtajaks on määrustega kinnitatud 10. veebruar, kuid PRIA kinnitab otsused ja alustab väljamaksetega võimalikult varakult. Puuvilja- ja marjakasvatajatel on toetused juba käes. Lisaks ohustatud tõugu loomade toetusele alustab PRIA sel nädalal poollooduslike koosluste toetuse maksmist. Eelarvetest piisab kõigi 2019 taotletud keskkonnatoetuste maksmiseks maksimaalsete ühikumäärade alusel. Mahetoetuse esialgset eelarvet suurendas maaeluminister 2 mln euro võrra.

Erinevat liiki toetused määratakse ja makstakse eraldi dokumentide põhjal. Infot oodatavate toetuste peatse laekumise kohta näevad taotlejad vana e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui maksekorraldus on PRIAst riigikassasse edastatud.

Täpsema statistika kõnealuste toetuste kohta avaldame pärast kõikide otsuste kinnitamist.

Lisa: Toetuste planeeritud väljamaksed

Meede Meetme eelarve Väljamaksete algusaeg
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 24 000 000 20.01.2020
Piirkondlik veekaitse toetus 500 000 24.01.2020
Piirkondlik mullakaitse toetus 1 000 000 31.01.2020
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse eest 800 000 31.12.2019
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest 800 000 24.01.2020
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 100 000 10.02.2020
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 1 000 000 14.01.2020
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 5 500 000 17.01.2020
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus 22 000 000 24.01.2020
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetus 646 000 10.02.2020
Loomade heaolu toetus 7 000 000 10.02.2020

 

Recommended Posts