Pressiteade
13. mai 2021
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

Tänaseks on PRIAle mesilaspere toetuse taotluse esitanud 1 231 mesinikku 17 806 mesilasperele. Toetust saab taotleda veel kuni 17. maini.

Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust ning aitab kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele.Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2021. aastal on toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2021. a.

Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana. Mesinik peab põllumajandusloomade registrile teatama andmed tema poolt peetavate mesilasperede arvu kohta 1. mai 2021. a seisuga ning pärast seda kindlasti esitama ka lisaks taotluse mesilaspere toetuse saamiseks. Toetuse täpsete tingimuste kohta saab lugeda toetuse lehelt. Taotlejad saavad abi küsida ka PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679.

Recommended Posts