Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet
Pressiteade
12. aprill 2023

 

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluse esitas 538 ettevõtjat

22.märtsist 5. aprillini võeti vastu taotlusi põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse saamiseks. Esialgsetel andmetel esitati PRIAle 538 taotlust ja taotletav summa on kokku üle 69 miljoni euro.

Toetust sai taotleda põllumajandustootmises vajalike masinate ja seadmete soetamiseks, tootmishoonete ning nende juurde kuuluvate taristute ehitamiseks ja rajamiseks, investeeringute tegemiseks bioenergia tootmisesse jne.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juhi Kristel Võsu sõnul oli huvi toetuse vastu väga suur. „Taotletud toetuse kogusumma ületab taotlusvooruks eraldatud üle 27,5 miljoni euro suuruse eelarve mitmekordselt,“ lisab Kristel Võsu.

Kõige rohkem taotlejaid oli Tartumaalt (69), Lääne-Virumaalt (57) ja Pärnumaalt (53).Tabelis on välja toodud taotlejate arv ja taotletud summad maakondade lõikes:

Maakond Taotluste arv Taotletud summa (eurot)
HARJUMAA 30 3 367 409
HIIUMAA 7 483 857
IDA-VIRUMAA 15 2 167 821
JÕGEVAMAA 38 5 681 390
JÄRVAMAA 22 4 417 879
LÄÄNEMAA 17 2 465 157
LÄÄNE-VIRUMAA 57 9 693 716
PÕLVAMAA 39 6 123 670
PÄRNUMAA 53 4 998 687
RAPLAMAA 36 5 522 455
SAAREMAA 27 2 788 390
TARTUMAA 69 9 839 189
VALGAMAA 32 2 343 756
VILJANDIMAA 51 5 778 839
VÕRUMAA 45 3 990 991
Kokku: 538 69 663 208

Esitatud taotluste arv ja taotletud summad valdkondade lõikes jagunesid:

  • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 278 taotlust kokku summas 38 955 560 eurot;
  • piimatootmine – 72 taotlust kokku summas 15 220 057 eurot;
  • loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 112 taotlust kokku summas 9 615 589 eurot;
  • muu põllumajandustootmine – 76 taotlust kokku summas 5 872 003 eurot.

Taotlusvooruks eraldatud 27 532 000 eurone eelarve jaguneb erinevate valdkondade vahel järgmiselt:

1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 6 839 000 eurot;

2) piimatootmine – 8 353 000 eurot;

3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 6 170 000 eurot;

4) muu põllumajandustootmine – 6 170 000 eurot.

PRIA teeb otsused taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt 14. augustil 2023.

 

Recommended Posts