Maaeluministeerium
PRESSITEADE
12.04.2022

 

Läänemere viies kalandusfoorum keskendub kalalaevastikule

Täna, 12. aprillil toimub Tallinnas Läänemere V kalandusfoorum, mille teemaks on kalalaevastiku piiramise vajadus kaasaegses kalapüügikorralduses.

Muutuvas maailmas on kalalaevastik ja selle kasutamise küsimus väga tähtis teema. „Nagu mujal, peame ka kalanduses liikuma loodussõbralikumate alternatiivide poole, kuid millised on need kõige paremad lahendused? On selge, et kalalaevastikku tuleb uuendada nagu ka see, et võimsuse ja mahupiirangud on kalalaevade puhul sellistele uuendustele takistuseks.  Olukorras, kus piirangutel puudub mõju kalavarude kaitsele riikides, nagu Eesti, kus kalapüük on reguleeritud individuaalsete püügimahtudega, tuleks Euroopa Komisjonil pakkuda välja paremaid võimalusi, kui jäigad laed laevastiku suurusele. Vastasel juhul jääb ka innovatsioon pärsituks,“ leiab asekantsler Siim Tiidemann. Ta usub, et parimad lahendused tulevad alati omavahel suheldes. „Rõõm on tõdeda, et sellised kalandusmaailma tipud on tulnud kokku ja kindlasti leiame täna siin koos mingid vastused,“ on asekantsler entusiastlik.

Foorumil teevad ettekanded Maaeluministeeriumi, Islandi Ülikooli, Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi, Rootsi Avamerekalapüügi TO, Taani kalanduspoliitika edendajate organisatsiooni Aquamind ja Eesti Kalurite Liidu esindajad.

Foorumit korraldavad koostöös Kalanduse teabekeskus ja Maaeluministeerium. Foorumit rahastatakse Euroopa Liidu Merendus- ja Kalandusfondist 2014–2020.

Otseülekande leiab worksup lehelt.

Recommended Posts