Maaeluministeerium
PRESSITEADE
12.06.2020

Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon kuulutas välja konkursi Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori ametikohale. Kandideerida saab 6. juulini.

Loodava asutuse peadirektori peamine ülesanne on ühendada Veterinaar- ja Toiduamet ning Põllumajandusamet hästi toimivaks ja kvaliteetseid teenuseid pakkuvaks asutuseks. Samuti oodatakse uue asutuse juhilt ameti kujundamist tulevikku vaatavaks ja tunnustatud kompetentsikeskuseks.

Sobival kandidaadil on magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus, kõrgel tasemel inglise keele oskus ning kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Ametikohale asumise aeg on 1. jaanuaril 2021. aastal ning peadirektori teenistustähtaeg on 5 aastat.

Töökuulutuse leiab Riigikantselei veebilehelt.

Maaeluministeeriumi eestvedamisel loodav Põllumajandus- ja Toiduamet on valitsusasutus, mis moodustatakse Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti ühendamisel. Uue ameti loomise aluseks olev seaduseelnõu läbis 10. juunil Riigikogus kolmanda lugemise ning võeti seadusena vastu.

 

Recommended Posts